خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما

ارومیه

آیت اله طالقانی

آدرس:
خیابان کاشانی مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
تلفن:
3444591/3-0441

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره)

آدرس:
بلوار آیت اله مدرس ، خیابان ارشاد
تلفن:
42-3459538-0441

صفحه‌ها

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده