خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما

سمنان

مرکز آموزش درمانی کوثر

شهر:
آدرس:
سمنان ، شهرک گلستان ، خیابان امین، مرکزآموزشی درمانی کوثر
تلفن:
6-02314437821

مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین

شهر:
آدرس:
سمنان میدان امام حسین بیمارستان امیرالمومنین (ع)
تلفن:
2314460055

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده