خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما

روش کار سایت

«بیمارستان‌ها» خواهر «سپیدپوشان» است. به این معنی که اگر در «سپیدپوشان» حساب کاربری ایجاد کرده اید، نیازی به ایجاد حساب کاربری جدید برای «بیمارستان‌ها» ندارید و با همان حساب کاربری «سپیدپوشان» می توانید وارد «بیمارستان‌ها» شده و در آن فعالیت کنید. بالعکس، اگر در «بیمارستان‌ها» حساب کاربری ایجاد کنید، با آن حساب کاربری می‌توانید در  «سپیدپوشان» نیز وارد شده و ارزیابی کنید.

نحوه کار «بیمارستان‌ها» مشابه نحوه کار «سپیدپوشان» است. با این تفاوت که پارامترهای ارزیابی بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها با پارامترهای ارزیابی پزشکان در سپیدپوشان متفاوت است. به عبارت دیگر، نحوه ارزیابی، امکان اضافه کردن کلینیک جدید، سازوکار رتبه بندی‌ و ... در «بیمارستان‌ها»، دقیقا مشابه با نحوه ارزیابی، امکان اضافه کردن پزشک جدید، رتبه بندی و ... در «سپیدپوشان» است. برای آشنایی با نحوه کار بیمارستان ها، نحوه کار سپیدپوشان را مطالعه کنید(کلیک کنید).

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده