خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما

درباره ما

تجربه حضور یا بستری شدن در بیمارستان یا همراهی با یکی از اعضای خانواده یا دوستان در هنگام مراجعه یا بستری شدن آنها و یا حتی تجربه ملاقات از یک مریض بستری، رویدادی است که هرکدام از ما کمابیش چندین بار با آن روبه رو بوده‌ایم.

اما همانگونه که دوست داریم تجربه‌های خود در موضوعات مختلف را برای استفاده خودمان و دیگران ثبت یا منتقل کنیم، آیا برای این تجربه مهم نیز امکانی وجود دارد؟

اگر از بیمارستانی تجربه تلخ یا شیرینی داشته ایم، چرا نباید برای استفاده دوستانمان و سایر استفاده کنندگان از خدمات بیمارستانی آن را ثبت کنیم و آن را با دیگران به اشتراک بگذاریم. در این صورت، هم انباشت تجربه‌ها از بیمارستان‌های مختلف، در روز مبادا برای انتخاب بیمارستان مناسب به کمک دوستانمان خواهد آمد و هم اینکه تشویق یا نقدی بر عملکرد آن بیمارستان و یا کلینک خواهد بود تا اگر نقطه قوتی دارد، آن را حفظ و تقویت و اگر نقطه ضعفی دارد، آن را ترمیم کند.

ما شك نداریم كه ارزیابی مبتني بر تفکر توزیع شده (Distributed thinking) و تعامل اجتماعی (Social collaboration) در مورد بیمارستان‌ها، ولو غیرفنی، بهتر از ارزیابی‌های دولتی یا اطلاعیه‌های صنفي، می‌تواند مفید و نتيجه‌بخش باشد، هم برای مردم و هم برای جامعه پزشكی و بیمارستانی؛ و اینجا هم جاییست برای ارزیابی جمعی بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها.

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده