خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما
آخرین بیمارستان‌ها و کلینیک‌های ارزیابی شده توسط مردم

در این جدول، برخی از معیار‏های آخرین بیمارستان‌ها و کلینیک‌های ارزیابی شده قابل مشاهده است، برای مشاهده تمام معیارها (20 معیار)، بر روی نام آن كلیك كنید. برای مشاهده تمام بیمارستان‌ها، از فرم جستجو یا فهرست نوع يا شهر یا جداول رتبه بندی استفاده کنید.

نام بیمارستان یا کلینیک شهر رضایت از نتایج درمان رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط رضایت از نحوه رفتار با همراه
سجاد تهران
1
1 (از 1 ارزیابی)
4
4 (از 1 ارزیابی)
3
3 (از 1 ارزیابی)
امام خمینی (ره) صنعت نفت آبادان
3
3 (از 1 ارزیابی)
3
3 (از 1 ارزیابی)
4
4 (از 1 ارزیابی)
امام خمینی اسفراین
3
3 (از 1 ارزیابی)
2
2 (از 1 ارزیابی)
3
3 (از 1 ارزیابی)
آتیه تهران
4
4 (از 1 ارزیابی)
3
3 (از 1 ارزیابی)
3
3 (از 1 ارزیابی)
کسری کرج
2
2 (از 1 ارزیابی)
2
2 (از 1 ارزیابی)
1
1 (از 1 ارزیابی)
فرمانیه تهران
2.5
2.5 (از 2 ارزیابی)
4
4 (از 2 ارزیابی)
2.5
2.5 (از 2 ارزیابی)
امام رضا امیدیه
0
فاقد ارزیابی
2
2 (از 1 ارزیابی)
0
فاقد ارزیابی
رامتین تهران
4
4 (از 1 ارزیابی)
5
5 (از 1 ارزیابی)
5
5 (از 1 ارزیابی)
محب (شهید هاشمی ن‍ژاد) تهران
4
4 (از 1 ارزیابی)
4
4 (از 1 ارزیابی)
4
4 (از 1 ارزیابی)
محک تهران
5
5 (از 1 ارزیابی)
5
5 (از 1 ارزیابی)
4
4 (از 1 ارزیابی)
دکتر غرضی اصفهان
3
3 (از 1 ارزیابی)
4
4 (از 1 ارزیابی)
3
3 (از 1 ارزیابی)
حضرت زهرا اصفهان
3
3 (از 1 ارزیابی)
4
4 (از 1 ارزیابی)
4
4 (از 1 ارزیابی)
امین اصفهان
3
3 (از 1 ارزیابی)
4
4 (از 1 ارزیابی)
3
3 (از 1 ارزیابی)
مهرگان اصفهان
3
3 (از 1 ارزیابی)
3
3 (از 1 ارزیابی)
3
3 (از 1 ارزیابی)
الزهرا(س) اصفهان
4
4 (از 1 ارزیابی)
3
3 (از 1 ارزیابی)
3
3 (از 1 ارزیابی)
آیت اله طالقانی ارومیه
3
3 (از 1 ارزیابی)
4
4 (از 1 ارزیابی)
3
3 (از 1 ارزیابی)
شهید مطهری ارومیه
2
2 (از 1 ارزیابی)
4
4 (از 1 ارزیابی)
3
3 (از 1 ارزیابی)
شفا ارومیه
3
3 (از 1 ارزیابی)
4
4 (از 1 ارزیابی)
4
4 (از 1 ارزیابی)
فارابی تهران
4
4 (از 1 ارزیابی)
3
3 (از 1 ارزیابی)
3
3 (از 1 ارزیابی)
رسالت تهران
3
3 (از 1 ارزیابی)
3
3 (از 1 ارزیابی)
4
4 (از 1 ارزیابی)

صفحه‌ها

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده