خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما
آخرین بیمارستان‌ها و کلینیک‌های ارزیابی شده توسط مردم

در این جدول، برخی از معیار‏های آخرین بیمارستان‌ها و کلینیک‌های ارزیابی شده قابل مشاهده است، برای مشاهده تمام معیارها (20 معیار)، بر روی نام آن كلیك كنید. برای مشاهده تمام بیمارستان‌ها، از فرم جستجو یا فهرست نوع يا شهر یا جداول رتبه بندی استفاده کنید.

نام بیمارستان یا کلینیک شهر رضایت از نتایج درمان رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط رضایت از نحوه رفتار با همراه
شهید لبافی نژاد تهران
3.666665
3.7 (از 3 ارزیابی)
3.666665
3.7 (از 3 ارزیابی)
3.666665
3.7 (از 3 ارزیابی)
محب (محب مهر) تهران
4
4 (از 2 ارزیابی)
4
4 (از 2 ارزیابی)
4
4 (از 1 ارزیابی)
دکتر علی شریعتی اصفهان
4
4 (از 1 ارزیابی)
4
4 (از 1 ارزیابی)
2
2 (از 1 ارزیابی)
شهید فیاض بخش تهران
2
2 (از 1 ارزیابی)
3
3 (از 1 ارزیابی)
1
1 (از 1 ارزیابی)
امام سجاد(ع) یاسوج
0
فاقد ارزیابی
1
1 (از 1 ارزیابی)
0
فاقد ارزیابی
صدر تهران
4
4 (از 1 ارزیابی)
3
3 (از 1 ارزیابی)
3
3 (از 1 ارزیابی)
هفده شهریور مرزیکلا بابل
1
1 (از 1 ارزیابی)
2
2 (از 1 ارزیابی)
2
2 (از 1 ارزیابی)
بابل کلینیک بابل
4
4 (از 1 ارزیابی)
3
3 (از 1 ارزیابی)
4
4 (از 1 ارزیابی)
شهید بهشتی بابل
2
2 (از 1 ارزیابی)
4
4 (از 1 ارزیابی)
3
3 (از 1 ارزیابی)
کودکان حضرت امام حسین(ع) اصفهان
4
4 (از 1 ارزیابی)
3
3 (از 1 ارزیابی)
3
3 (از 1 ارزیابی)
شهید دکتر چمران تهران
2
2 (از 1 ارزیابی)
3
3 (از 1 ارزیابی)
3
3 (از 1 ارزیابی)
پاسارگاد تهران
4
4 (از 1 ارزیابی)
4
4 (از 1 ارزیابی)
3
3 (از 1 ارزیابی)
خاتم الانبیاء (ص) تهران
3
3 (از 2 ارزیابی)
4.5
4.5 (از 2 ارزیابی)
3.5
3.5 (از 2 ارزیابی)
کودکان مفید تهران
4
4 (از 1 ارزیابی)
1
1 (از 1 ارزیابی)
2
2 (از 1 ارزیابی)
نجمیه تهران
3
3 (از 1 ارزیابی)
2
2 (از 1 ارزیابی)
1
1 (از 1 ارزیابی)
پارس تهران
4
4 (از 1 ارزیابی)
3
3 (از 1 ارزیابی)
3
3 (از 1 ارزیابی)
فاطمیه سمنان
2
2 (از 1 ارزیابی)
1
1 (از 1 ارزیابی)
0
فاقد ارزیابی
مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین سمنان
1
1 (از 1 ارزیابی)
1
1 (از 1 ارزیابی)
1
1 (از 1 ارزیابی)
بقیه ا... الاعظم (عج) تهران
2
2 (از 1 ارزیابی)
2
2 (از 1 ارزیابی)
1
1 (از 1 ارزیابی)
مهرگان تهران
5
5 (از 1 ارزیابی)
4
4 (از 1 ارزیابی)
3
3 (از 1 ارزیابی)

صفحه‌ها

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده