خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما
آخرین بیمارستان‌ها و کلینیک‌های ارزیابی شده توسط مردم

در این جدول، برخی از معیار‏های آخرین بیمارستان‌ها و کلینیک‌های ارزیابی شده قابل مشاهده است، برای مشاهده تمام معیارها (20 معیار)، بر روی نام آن كلیك كنید. برای مشاهده تمام بیمارستان‌ها، از فرم جستجو یا فهرست نوع يا شهر یا جداول رتبه بندی استفاده کنید.

نام بیمارستان یا کلینیک شهر رضایت از نتایج درمان رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط رضایت از نحوه رفتار با همراه
شهداء تجریش تهران
4
4 (از 1 ارزیابی)
4
4 (از 1 ارزیابی)
3
3 (از 1 ارزیابی)
تهران کلینیک تهران
4.25
4.3 (از 4 ارزیابی)
4
4 (از 4 ارزیابی)
4
4 (از 4 ارزیابی)
17 شهریور آبادان
3.5
3.5 (از 2 ارزیابی)
2.5
2.5 (از 2 ارزیابی)
3
3 (از 2 ارزیابی)
شهید بهشتی آبادان
3
3 (از 1 ارزیابی)
4
4 (از 1 ارزیابی)
4
4 (از 1 ارزیابی)
آیت الله طالقانی آبادان
3
3 (از 1 ارزیابی)
3
3 (از 1 ارزیابی)
3
3 (از 1 ارزیابی)
قلب و عروق شهید مدنی تبریز
2
2 (از 1 ارزیابی)
5
5 (از 1 ارزیابی)
2
2 (از 1 ارزیابی)
بهمن تهران
4
4 (از 2 ارزیابی)
4.5
4.5 (از 2 ارزیابی)
3.5
3.5 (از 2 ارزیابی)
شهید مصطفی خمینی ایلام
3
3 (از 1 ارزیابی)
4
4 (از 1 ارزیابی)
2
2 (از 1 ارزیابی)
بینا تهران
4
4 (از 1 ارزیابی)
3
3 (از 1 ارزیابی)
3
3 (از 1 ارزیابی)
میلاد تهران
3
3 (از 3 ارزیابی)
3.333335
3.3 (از 3 ارزیابی)
3.333335
3.3 (از 3 ارزیابی)
مرکز قلب تهران
2
2 (از 1 ارزیابی)
3
3 (از 1 ارزیابی)
1
1 (از 1 ارزیابی)
امید مشهد
3
3 (از 1 ارزیابی)
3
3 (از 1 ارزیابی)
2
2 (از 1 ارزیابی)
قدس اراک
3
3 (از 1 ارزیابی)
3
3 (از 1 ارزیابی)
4
4 (از 1 ارزیابی)
امیرالمومنین اراک
4
4 (از 1 ارزیابی)
3
3 (از 1 ارزیابی)
3
3 (از 1 ارزیابی)
طالقانی اراک
3
3 (از 1 ارزیابی)
2
2 (از 1 ارزیابی)
3
3 (از 1 ارزیابی)
الزهرا (س) تبریز
3
3 (از 1 ارزیابی)
4
4 (از 1 ارزیابی)
4
4 (از 1 ارزیابی)
آذربایجان ارومیه
2.5
2.5 (از 2 ارزیابی)
3
3 (از 2 ارزیابی)
3
3 (از 2 ارزیابی)
دی تهران
4.5
4.5 (از 4 ارزیابی)
4.5
4.5 (از 4 ارزیابی)
4
4 (از 4 ارزیابی)
الغدیر تهران
5
5 (از 1 ارزیابی)
3
3 (از 1 ارزیابی)
3
3 (از 1 ارزیابی)
آرش تهران
3
3 (از 1 ارزیابی)
2
2 (از 1 ارزیابی)
3
3 (از 1 ارزیابی)

صفحه‌ها

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده