خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما

فرمانیه

شهر:
مالكيت (سازمان متبوع):
نوع فعالیت:
نوع تخصص:
آدرس:
بلوار شهید لواسانی قبل از تقاطع پاسداران نبش کوچه لادن پلاک 20
تلفن:
22285668-021
موقعیت روی نقشه:
تعداد تخت فعال:
45
بخش های بستری:
داخلی قلب، جراحی فک و صورت، گوش و حلق و یینی، بخش ccu، بخش ICU، ارتوپدی، اطفال، اورواوژی، جراحی زنان و زایمان، جراحی عمومی، جراحی مغز و اعصاب، داخلی، داخلی اعصاب
بخش های ستاره دار:
اورژانس، بلوک زایمان، آی سی یو، اتاق عمل،
بخش های پاراکلینیک:
پاتولوژی، آزمایشگاه طبی، رادیولوژی، اکوکاردیوگرافی، اسپیرومتری، تست ورزش، داروخانه، آندوسکوپی
بخش های درمانگاهی:
ارولوژی، ارتوپدی، اطفال، اعصاب و روان، انکولوژی، پوست و مو، عفونی، زنان و زایمان، گوش و حلق و بینی، جراحی مغز و اعصاب، قلب، جراحی عمومی، ریه، جراحی ترمیمی، داخلی، تغذیه، گوارش

 

ارزیابی ارزیابان مردمی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
4
4 (از 2 ارزیابی)
رضایت از فرایند پذیرش:
5
5 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
4
4 (از 2 ارزیابی)
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
4.5
4.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
4
4 (از 2 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
4
4 (از 2 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
3
3 (از 2 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
3.5
3.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
2.5
2.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
2.5
2.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
3
3 (از 2 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
2.5
2.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از غذا:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از تهویه:
3.5
3.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
4
4 (از 2 ارزیابی)
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
2.5
2.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
2.5
2.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
2.5
2.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
2.5
2.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
2.5
2.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
2
2 (از 2 ارزیابی)
رضایت از فرایند ترخیص:
0
فاقد ارزیابی

ارزیابی‌ها

عنوان ارزیابی:

ارزیابی کننده:
emadi_r

تاریخ درج ارزیابی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
4
رضایت از فرایند پذیرش:
5
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
4
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
5
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
4
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
4
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
3
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
5
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
4
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
4
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
4
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
4
رضایت از غذا:
3
رضایت از تهویه:
4
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
4
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
1
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
4
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
2
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
4
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
4
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
3
رضایت از فرایند ترخیص:
5

عنوان ارزیابی:

ارزیابی کننده:
msabdi

تاریخ درج ارزیابی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
4
رضایت از فرایند پذیرش:
0
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
4
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
4
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
4
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
4
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
3
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
2
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
1
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
1
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
2
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
1
رضایت از غذا:
0
رضایت از تهویه:
3
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
4
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
4
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
1
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
3
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
1
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
1
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
1
رضایت از فرایند ترخیص:
3

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده