خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما

محک

شهر:
مالكيت (سازمان متبوع):
نوع فعالیت:
آدرس:
دارآباد، جاده لشگرک بلواراوشان، بلوار جنت ، بلوارمحک
تلفن:
23501001-021
سايت:
http://www.mahak، charity.org
موقعیت روی نقشه:
تعداد تخت فعال:
71
بخش های بستری:
آنکولوژی 1، آنکولوژی 2، آنکولوژی 3، شیمی درمانی، icu1، پیوند
بخش های ستاره دار:
اورژانس، اتاق عمل، اتاق عمل سرپائی
بخش های پاراکلینیک:
MRI، رادیوتراپی، سی تی اسکن، آزمایشگاه پاتوبیولوژی، سونوگرافی، ، داروخانه، رادیولوژی، آزمایشگاه ژنتیک
بخش های درمانگاهی:
درمانگاه خون و آنکولوژی، درمانگاه بیهوشی و درد، درمانگاه جراحی عمومی، درمانگاه جراحی مغز و اعصاب، دندانپزشکی، کاردرمانی، درمانگاه قلب، شنوائی سنجی، روانشناسی، چشم پزشکی

 

ارزیابی ارزیابان مردمی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
5
5 (از 1 ارزیابی)
رضایت از فرایند پذیرش:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
5
5 (از 1 ارزیابی)
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
5
5 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
5
5 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
5
5 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از غذا:
5
5 (از 1 ارزیابی)
رضایت از تهویه:
5
5 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
5
5 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
5
5 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
5
5 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
5
5 (از 1 ارزیابی)
رضایت از فرایند ترخیص:
0
فاقد ارزیابی

ارزیابی‌ها

عنوان ارزیابی:

ارزیابی کننده:
emadi_r

تاریخ درج ارزیابی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
5
رضایت از فرایند پذیرش:
4
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
5
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
5
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
4
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
4
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
5
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
4
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
3
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
5
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
4
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
4
رضایت از غذا:
5
رضایت از تهویه:
5
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
5
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
5
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
5
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
4
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
4
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
4
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
5
رضایت از فرایند ترخیص:
5

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده