خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما

17شهریور

شهر:
مالكيت (سازمان متبوع):
نوع فعالیت:
نوع تخصص:
آدرس:
خیابان کوهسنگی ، کوهسنگی 14
تلفن:
20-8403015-0511
سايت:
تعداد تخت فعال:
137
بخش های بستری:
زایمان طبیعی، داخلی ، داخلی اعصاب ( نورولوژی )، جراحی عمومی، جراحی زنان ، اطفال، عفونی ، NICU، ICU، سزارین
بخش های ستاره دار:
تخت پست پارتوم، تخت لیبر، اتاق عمل، تخت زایمان، دیالیز، درمانگاه اورژانس، اتاق عمل سرپایی اورژانس، زایشگاه
بخش های پاراکلینیک:
الکترومیوگرافی، آزمایشگاه مرکزی، آسیب شناسی، رادیولوژی، سونوگرافی، اسپیرومتری، آندوسکوپی، الکتروآنسفالوگرافی، داروخانه، فیزیوتراپی، آزمایشگاه اورزانس، سنگ شکن، اسپیرومتری طب کار، اپتومتری ، خدمات جانبی درمانگاه تخصصی، اورژانس، ماموگرافی، الکتروکاردیوگرافی، اکوکاردیوگرافی، ویزیت پزشکان طب کار، ادیومتری ، نوار قلب
بخش های درمانگاهی:
قلب، درمانگاه اطفال، درمانگاه داخلی، درمانگاه زنان و زایمان، درمانگاه جراحی عمومی، درمانگاه عفونی، درمانگاه داخلی اعصاب ، درمانگاه پوست، درمانگاه بیهوشی ، درمانگاه دندانپزشکی، مامایی، اعصاب و روان، ارولوژی، فوق تخصص جراحی کودکان، فوق تخصص داخلی کلیه

 

ارزیابی ارزیابان مردمی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از فرایند پذیرش:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از غذا:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از تهویه:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از فرایند ترخیص:
0
فاقد ارزیابی

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده