خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما

22بهمن

شهر:
مالكيت (سازمان متبوع):
نوع فعالیت:
نوع تخصص:
آدرس:
کوی طلاب ، پیچ دوم تلگرد
تلفن:
2594345-0511
سايت:
تعداد تخت فعال:
139
بخش های بستری:
NICU، روانپزشکی، ICU جنرال، جراحی زنان و زایمان، جراحی عمومی، چشم، اطفال، ارتوپدی، داخلی اعصاب ( نورولوژی )، داخلی ، ارولوژی، ENT، عفونی ، پوست، فوق تخصصی ـ جراحی ترمیمی، جراحی مغز و اعصاب ، فوق تخحصی ـ جراحی اطفال، سایر URD، جراحی عمومی مردان، جراحی عمومی زنان
بخش های ستاره دار:
همودیالیز، اتاق عمل، تخت زایمان، تختهای بخش اورژانس، لیبر، پست پارتوم
بخش های پاراکلینیک:
آزمایشگاه طبی، داروخانه، آندوسکوپی، الکتروآنسفالوگرافی، رادیولوژی، سی تی اسکن اسپیرال، سونوگرافی و داپلر رنگی، اسپیرومتری، الکترمیوگرافی، اکوکاردیوگرافی
بخش های درمانگاهی:
درمانگاه فیزیوتراپی، درمانگاه شنوایی سنجی، درمانگاه دندانپزشکی، درمانگاه داخلی، درمانگاه جراحی عمومی، درمانگاه ارولوژی، درمانگاه ارتوپدی، درمانگاه چشم، درمانگاه زنان و زایمان، درمانگاه ENT، درمانگاه جراحی مغز و اعصاب، درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )، درمانگاه اطفال، درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی اطفال، درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی ترمیمی، درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )، درمانگاه عفونی، درمانگاه پوست، درمانگاه اورژانس، درمانگاه فوق تخصصی قلب اطفال، فوق تخصص غدد، فوق تخصص ریه، درمانگاه فوق تخصصی نفرولوژی ، درمانگاه قلب

 

ارزیابی ارزیابان مردمی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از فرایند پذیرش:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از غذا:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از تهویه:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از فرایند ترخیص:
0
فاقد ارزیابی

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده