خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما

شهید صدوقی

شهر:
نوع فعالیت:
نوع تخصص:
آدرس:
یزد، بلوار شهید قندی، خیابان ابن سینا، بیمارستان شهید صدوقی
تلفن:
0351-8224000
سايت:
http://www.ssu.ac.ir/index.php?id=4059
تعداد تخت فعال:
387
بخش های بستری:
CCU، NICU، ارتوپدی، جراحی عمومی، چشم، داخلی اعصاب ( نورولوژی )، عفونی ، POST CCU و قلب، جراحی زنان و زایمان، فوق تخصصی ـ داخلی روماتولوژی، فوق تخصصی ـ داخلی ریه، فوق تخصصی ـ داخلی غدد ( اندو کراینولوژی )، فوق تخصصی ـ داخلی کبد و گوارش، فوق تخصصی ـ داخلی کلیه ( نفرولوژی )، فوق تخصصی ـ اطفال نوزادان، ICU جراحی، ICU داخلی، ENT، PICU، اطفال، فوق تخصصی ـ داخلی هماتولوژی، ICUثامن الحجج
بخش های ستاره دار:
پست پارتوم، تختهای تحت نظر اورژانس، اتاق عمل اورژانس، تخت زایمان، لیبر، اتاق عمل
بخش های پاراکلینیک:
آزمایشگاه پاتولوژی، آزمایشگاه طبی، آندوسکوپی، اکوکاردیوگرافی، الکترمیوگرافی، الکتروآنسفالوگرافی، رادیولوژی، سونوگرافی، سی تی اسکن، ماموگرافی، خدمات تشخیصی طب هسته ای، داروخانه، اسپیرومتری، تست ورزش، کولونوسکوپی، برونکوسکپی، MRI، ERCP
بخش های درمانگاهی:
مشاوره بیهوشی، درمانگاه ENT، درمانگاه ارتوپدی، درمانگاه پوست، درمانگاه چشم، درمانگاه داخلی، درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )، درمانگاه زنان و زایمان، درمانگاه عفونی، درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی اطفال، درمانگاه اطفال، درمانگاه جراحی عمومی، درمانگاه ژنتیک، درمانگاه شنوایی سنجی، درمانگاه انکولوژی، درمانگاه فیزیوتراپی، درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )، درمانگاه قلب، درمانگاه ارولوژی، مشاوره تغذیه

 

ارزیابی ارزیابان مردمی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از فرایند پذیرش:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از غذا:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از تهویه:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از فرایند ترخیص:
0
فاقد ارزیابی

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده