خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما

محمد صادق افشار

شهر:
نوع فعالیت:
نوع تخصص:
آدرس:
یزد بلوار جمهوری بیمارستان محمد صادق افشار
تلفن:
0351-5255011
سايت:
http://www.ssu.ac.ir/yhc/
تعداد تخت فعال:
161
بخش های بستری:
CCU، ICU قلب باز، فوق تخصصی ـ جراحی قلب، POST CCU و قلب، جراحی عمومی، ارتوپدی، زنان و زایمان، آنزیوگرافی
بخش های ستاره دار:
اتاق عمل، اتاق عمل اورژانس، لیبر، تخت زایمان، تختهای بخش اورژانس
بخش های پاراکلینیک:
آنژیوگرافی، اکوکاردیوگرافی، رادیولوژی، سونوگرافی، آزمایشگاه طبی، تست ورزش، نوارنگاری، داروخانه
بخش های درمانگاهی:
درمانگاه ارتوپدی، درمانگاه اطفال، درمانگاه توانبخشی قلب، درمانگاه جراحی عمومی، درمانگاه داخلی، درمانگاه زنان و زایمان، درمانگاه عفونی، درمانگاه فوق تخصصی ـ اطفال قلب، درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی قلب، درمانگاه قلب

 

ارزیابی ارزیابان مردمی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از فرایند پذیرش:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از غذا:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از تهویه:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از فرایند ترخیص:
0
فاقد ارزیابی

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده