خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما

شهید رهنمون

شهر:
نوع فعالیت:
نوع تخصص:
آدرس:
یزد ، خیابان فرخی
تلفن:
6260000-0351
سايت:
http://www.ssu.ac.ir/index.php?id=12480
تعداد تخت فعال:
152
بخش های بستری:
جراحی عمومی، جراحی مغز و اعصاب ، ارولوژی، ارتوپدی، قلب، ICU اعصاب، داخلی، CCU، ICU جراحی، VIP
بخش های ستاره دار:
اتاق عمل اورژانس، تختهای بخش اورژانس(تعداد بیماران تحت نظر)، دیالیز، اتاق عمل عادی، اعمال جراحی سرپائی، بخش اورژانس
بخش های پاراکلینیک:
آزمایشگاه طبی، اکوکاردیوگرافی، سونوگرافی، سی تی اسکن، الکتروکاردیوگرافی، رادیولوژی، تست ورزش، لیزر تراپی، سیستوسکوپی، ادیومتری، هولتر، طب کار
بخش های درمانگاهی:
درمانگاه ارولوژی، درمانگاه ENT، درمانگاه ارتوپدی، درمانگاه اطفال، درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )، درمانگاه انکولوژی، درمانگاه بینایی سنجی، درمانگاه پوست، درمانگاه ترک اعتیاد ( UROD و ...... ) ، درمانگاه جراحی عمومی، درمانگاه جراحی مغز و اعصاب، درمانگاه چشم، درمانگاه داخلی، درمانگاه دندانپزشکی، درمانگاه شنوایی سنجی، درمانگاه عفونی، درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی فک و صورت، درمانگاه قلب، درمانگاه زنان و زایمان، درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )، درمانگاه فوق تخصصی ـ اطفال روانپزشکی، درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی روماتولوژی، درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی غدد ( اندوکراینولوژی )، سایر(درمانگاه)ژنتیک، درمانگاه تغذیه، درمانگاه اعصاب کودکان، درمانگاه عمومی، رادیوتراپی ، درمانگاه نفرولوژی ، گوارش، روانکاو، تزریقات مردانه، تزریقات زنانه، جراحی ترمیمی و سوختگی، درمانگاه فیزیوتراپی، درمانگاه شیمی درمانی،

 

ارزیابی ارزیابان مردمی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از فرایند پذیرش:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از غذا:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از تهویه:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از فرایند ترخیص:
0
فاقد ارزیابی

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده