خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما

عسگریه

مالكيت (سازمان متبوع):
نوع فعالیت:
نوع تخصص:
آدرس:
چهارراه عسگریه خ عسگریه
تلفن:
0311-2250041
سايت:
تعداد تخت فعال:
176
بخش های بستری:
داخلی اعصاب (نورولوژی)، بخش زنان و زایمان، ، CCU، ICU جنرال، POST CCU ، جراحی اعصاب، نوزادان، داخلی ، اطفال، جراحی عمومی، بخش زنان وزایمان اتباع، ارتوپدی، ارولوژی، چشم، ENT
بخش های ستاره دار:
اتاق عمل، تخت زایمان، لیبر، پست پارتوم، اتاق عمل اورژانس، تختهای تحت نظراورژانس، تختهای بخش اورژانس
بخش های پاراکلینیک:
رادیولوژی، سونوگرافی، آزمایشگاه طبی، تست ورزش، NST، آزمایشگاه پاتولوژی، آندوسکوپی، اسپیرومتری، اکوکاردیوگرافی، الکترومیوگرافی، الکتروآنسفالوگرافی، داروخانه، دانسیتومتری، رکتوسیگموئیدسکوپی، سی تی اسکن، کولونوسکوپی، ماموگرافی، نوارنگاری
بخش های درمانگاهی:
درمانگاه اورژانس، درمانگاه زنان و زایمان، درمانگاه دندانپزشکی، درمانگاه اطفال، درمانگاه پوست، درمانگاه جراحی عمومی، درمانگاه داخلی، درمانگاه قلب، درمانگاه ENT، درمانگاه ارتوپدی، درمانگاه عمومی، درمانگاه ارولوژی، درمانگاه داخلی مغزو اعصاب، درمانگاه چشم، درمانگاه دیابت، درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )، درمانگاه عفونی، درمانگاه گوارش، درمانگاه طب فیزیکی، درمانگاه روماتولژی

 

ارزیابی ارزیابان مردمی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از فرایند پذیرش:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از غذا:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از تهویه:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از فرایند ترخیص:
0
فاقد ارزیابی

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده