خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما

دکتر غرضی

مالكيت (سازمان متبوع):
نوع فعالیت:
آدرس:
اتوبان کاوه خیابان دکتر غرضی
تلفن:
0311-4515920
موقعیت روی نقشه:
تعداد تخت فعال:
254
بخش های بستری:
داخلی زنان و مردان (قلب)، CCU، ای سی یو، جراحی زنان و مردان(گوش و حلق)، جراحی زنان و مردان(اورتوپدی)، جراحی زنان و مردان(ارولوژی)، اطفال، جراحی زنان و مردان(جراحی عمومی )، جراحی زنان و مردان(چشم )، داخلی زنان و مردان، post ccu، مامایی ، بخش نوزادان، داخلی زنان و مردان اعصاب(نورولوژی )، پست پارتوم (زایمان طبیعی)
بخش های ستاره دار:
تختهای بخش اورژانس، تخت زایمان، اتاق عمل، تختهای تحت نظر اورژانس(زیر 6 ساعت)
بخش های پاراکلینیک:
آزمایشگاه پاتولوژی، آزمایشگاه طبی، سونوگرافی، ماموگرافی، رادیولوژی، هولتر مانیتورینگ، اکوکاردیوگرافی، الکتروانسفالوگرافی، داروخانه، سی تی اسکن، فیزیوتراپی، بیومتری، ادیومتری، آندوسکوپی، اسپیرومتری، الکترومیوگرافی، تست ورزش، کولونوسکوپی، نوار قلب
بخش های درمانگاهی:
درمانگاه ENT، درمانگاه اطفال، درمانگاه ارتوپدی، درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )، درمانگاه پوست، درمانگاه جراحی عمومی، درمانگاه چشم، درمانگاه داخلی، درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )، درمانگاه دندانپزشکی، درمانگاه زنان و زایمان، درمانگاه قلب، درمانگاه ارولوژی، درمانگاه عفونی، درمانگاه نفرولوژی، جراح فک و صورت ، درمانگاه بینایی سنجی، درمانگاه جراحی مغزو اعصاب، درمانگاه عمومی، درمانگاه داخلی غدد، فلوشیپ زانو، طب فیزیکی و توانبخشی، نفرولوژی اطفال

 

ارزیابی ارزیابان مردمی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از فرایند پذیرش:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از غذا:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از تهویه:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
5
5 (از 1 ارزیابی)
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از فرایند ترخیص:
0
فاقد ارزیابی

ارزیابی‌ها

عنوان ارزیابی:

ارزیابی کننده:
karami

تاریخ درج ارزیابی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
4
رضایت از فرایند پذیرش:
3
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
4
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
4
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
3
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
4
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
3
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
3
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
4
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
4
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
3
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
3
رضایت از غذا:
4
رضایت از تهویه:
3
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
3
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
4
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
3
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
3
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
4
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
5
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
4
رضایت از فرایند ترخیص:
4

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده