خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما

شهید بهشتی

نوع فعالیت:
نوع تخصص:
آدرس:
خیابان شهید مطهری ، نبش پل فلزی
تلفن:
2367001-0311
سايت:
تعداد تخت فعال:
114
بخش های بستری:
NICU، جراحی زنان و زایمان، زنان و مامایی ، ICU زنان ، نوزادان
بخش های ستاره دار:
اتاق عمل، post partum، تخت زایمان، تختهای تحت نظر اورژانس، لیبر
بخش های پاراکلینیک:
داروخانه، آزمایشگاه پاتولوژی، آزمایشگاه طبی، رادیولوژی، سونوگرافی، ماموگرافی، میکرو اینجکشن
بخش های درمانگاهی:
مامایی ، درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )، درمانگاه ارولوژی، درمانگاه ارتوپدی، درمانگاه انکولوژی، درمانگاه بیهوشی و درد، درمانگاه پوست، روماتولوژی، درمانگاه جراحی عمومی، درمانگاه چشم، درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )، درمانگاه داخلی، درمانگاه زنان و زایمان، درمانگاه عفونی، درمانگاه اطفال، فیزیوتراپی مثانه ، درمانگاه نازایی خانمها ، درمانگاه ناباروری آقایان ، درمانگاه غدد

 

ارزیابی ارزیابان مردمی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از فرایند پذیرش:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از غذا:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از تهویه:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از فرایند ترخیص:
0
فاقد ارزیابی

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده