خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما

ایت ا... کاشانی

نوع فعالیت:
نوع تخصص:
آدرس:
خیابان آیت ا... کاشانی ، بیمارستان آیت ا... کاشانی
تلفن:
2330091-0311
سايت:
http://kashani.mui.ac.ir/
تعداد تخت فعال:
193
بخش های بستری:
اورژانس ، ارتوپدی، جراحی مغز و اعصاب ، POST ICU، داخلی اعصاب ( نورولوژی )، ICU جراحی، ENT، ICU اعصاب ، جراحی عمومی، فوق تخصص صرع، ICUویژه (مرکزی (ICU)، داخلی +گوارش، اطفال، ارولوژی، عفونی
بخش های ستاره دار:
تختهای بخش اورژانس، اتاق عمل اورژانس، تختهای تحت نظر اورژانس، اتاق عمل گوش و حلق ، اتاق عمل اعصاب، اتاق عمل ارتوپدی، اتاق عمل جراحی ، اتاق عمل ارولوژی ، اتاق عمل صرع، اتاق عمل جراحی توراکس ، اتاق گچ اورژانس، همودیالیز
بخش های پاراکلینیک:
پلاسما فرز، آزمایشگاه پاتولوژی، آزمایشگاه طبی، اکوکاردیوگرافی، رادیولوژی، سونوگرافی، سی تی اسکن، الکتروآنسفالوگرافی، اسپیرومتری، داروخانه مرکزی، آندوسکوپی، نوار نگاری (الکتروکاردیوگرافی)، فیزیوتراپی، الکترو میو گرافی(صبح ) ، گفتار درمانی، ادیومتری، اکوداپلر، TUL و TUR، برونکواسکپی، کاردرمانی ، داروخانه اتاق عمل جراحی ، داروخانه اتاق عمل اعصاب، سیستوسکپی
بخش های درمانگاهی:
درمانگاه گفتار درمانی ، درمانگاه ارتوپدی، درمانگاه جراحی مغز و اعصاب، درمانگاه داخلی، درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )، درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی، درمانگاه ENT، درمانگاه ارولوژی، درمانگاه داخلی گوارش، درمانگاه اطفال، درمانگاه جراحی عمومی، درمانگاه پوست، تزریقات، پانسمان، درمانگاه عفونی، درمانگاه طب کار و پزشکی اجتماعی، درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی توراکس، درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی روماتولوژی، اتاق گچ ، درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )، درمانگاه تغذیه ، دی کلینیک ، کلینیک MS، بخیه، درمانگاه شنوایی سنجی ، درمانگاه فوق تخصص جراحی فک و صورت ، درمانگاه فیزیو تراپی (عصر) ، درمانگاه فیزیوتراپی (صبح )، درمانگاه کاردرمانی، گفتار درمانی (کلینیک ویژه)، الکترو میو گرافی (کلینیک ویژه)

 

ارزیابی ارزیابان مردمی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از فرایند پذیرش:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از غذا:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از تهویه:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از فرایند ترخیص:
0
فاقد ارزیابی

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده