خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما

شهدای هفتم تیر زندان مرکزی

نوع فعالیت:
نوع تخصص:
آدرس:
اتوبان ذوب آهن
تلفن:
7785881
سايت:
تعداد تخت فعال:
25
بخش های بستری:
ارتوپدی، ENT، جراحی عمومی، داخلی ، روانپزشکی، عفونی ، POST CCU و قلب، جراحی زنان و زایمان
بخش های ستاره دار:
تخت زایمان، تختهای بخش اورژانس، اتاق عمل
بخش های پاراکلینیک:
آزمایشگاه طبی، اکوکاردیوگرافی، رادیولوژی، سونوگرافی
بخش های درمانگاهی:
درمانگاه اورژانس، درمانگاه ترک اعتیاد ( UROD و ...... ) ، درمانگاه داخلی، درمانگاه عفونی، درمانگاه جراحی عمومی، درمانگاه دندانپزشکی، درمانگاه چشم، درمانگاه زنان و زایمان، درمانگاه پوست، درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )

 

ارزیابی ارزیابان مردمی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از فرایند پذیرش:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از غذا:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از تهویه:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از فرایند ترخیص:
0
فاقد ارزیابی

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده