خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما

تخصصی خانواده

مالكيت (سازمان متبوع):
نوع فعالیت:
نوع تخصص:
آدرس:
بلوار شهدای صفه
تلفن:
3116249495
سايت:
www.kh، h.ir
تعداد تخت فعال:
91
بخش های بستری:
مامایی، ICU جنرال، نوزادان، CCU، داخلی، جراحی عمومی، post
بخش های ستاره دار:
تخت زایمان، لیبر(اتاق درد)، اتاق عمل، تخت های تحت نظر اورژانس، اتاق عمل اورژانس
بخش های پاراکلینیک:
آزمایشگاه طبی، اسپیرومتری، آندوسکوپی، اکوکاردیوگرافی، الکترمیوگرافی، رادیولوژی، سونوگرافی، ماموگرافی، کولونوسکوپی، داروخانه
بخش های درمانگاهی:
درمانگاه دندانپزشکی، درمانگاه اطفال، درمانگاه ارتوپدی، درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی ریه، درمانگاه قلب، درمانگاه چشم، درمانگاه ENT، درمانگاه جراحی عمومی، درمانگاه پوست، درمانگاه زنان و زایمان، درمانگاه داخلی، درمانگاه عفونی، درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی کلیه ( نفرولوژی )، درمانگاه جراحی مغز و اعصاب، درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )، درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )، درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی

 

ارزیابی ارزیابان مردمی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از فرایند پذیرش:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از غذا:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از تهویه:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از فرایند ترخیص:
0
فاقد ارزیابی

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده