خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما

الزهرا(س)

نوع فعالیت:
نوع تخصص:
آدرس:
بلوار صفه
تلفن:
6255555
سايت:
http://alzahra.mui.ac.ir
تعداد تخت فعال:
682
بخش های بستری:
اطفال 1، اطفال 2، اورژانس جراحی زنان ، اورژانس داخلی زنان ، اورژانس اطفال، اورژانس قلب ، فک و صورت، دی کلینیک، NICU داخلی، هماتولوژی، ارتوپدی زنان، ارتوپدی مردان، جراحی مردان، ویژه، اورژانس داخلی مردان ، داخلی جنرال، اورژانس جراحی مردان ، NICU جراحی، اطفال ، زنان و زایمان، جراحی عمومی، جراحی مغز و اعصاب ، ارولوژی، ارتوپدی، روانپزشکی، CCU، داخلی اعصاب ، گوارش، قلب، روماتولوژی، عفونی ، غدد ، داخلی نوزدان، پوست، NICU، ICUاعصاب ، ICU مرکزی ، جراحی اطفال، جراحی نوزادان ، جراحی توراکس، پیوند کلیه، ICU تروما، ENT، ریه، نفرولوژی ، ICU اطفال ، جراحی پلاستیک ، ICUمرکزی 2، جراحی عروق، جراحی زنان، شیمی درمانی ، اورژانس ، ICUمنتخب ، post ccu، ICUمرکزی 3، اورژانس زنان ومامائی ، ICUاستروک ، داخلی 1، جراحی 1
بخش های ستاره دار:
اکیوت جراحی ، تخت زایمان، اکیوت داخلی ، اتاق عمل الکتیو1، اتاق عمل اورژانس، همودیالیز، لیبر، تختهای بخش اورژانس، ادمیت لیبر، ادمیت جراحی، ادمیت داخلی، ادمیت نوزادان، اتاق عمل الکتیو2، ساب اکیوت ، احیای داخلی
بخش های پاراکلینیک:
تست ورزش، سونوگرافی، الکتروآنسفالوگرافی، اسپیرومتری، MRI، سی تی اسکن، آندوسکوپی، آزمایشگاه پاتولوژی، آزمایشگاه طبی، اکوکاردیوگرافی، الکترمیوگرافی، رادیولوژی، کولونوسکوپی، لیزر، ERCP، سی تی مولتی اسلایس، پلاسما فرز، پواتراپی، آزمایشگاه ژنتیک، بادی پلتیسموگرافی، الکتروکاردیوگرافی ، برونکوسکپی، سنگ شکن، سونو با مداخله (WITH INTERVENTION)
بخش های درمانگاهی:
درمانگاه انکولوژی ، اطفال ، درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی کلیه ( نفرولوژی )، آسم و آلرژی، ام اس ، درمانگاه ارولوژی، درمانگاه ENT، درمانگاه ارتوپدی، درمانگاه پوست، درمانگاه زنان و زایمان، درمانگاه شنوایی سنجی، درمانگاه عفونی، درمانگاه جراحی عمومی، درمانگاه جراحی مغز و اعصاب، درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )، درمانگاه چشم، درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی فک و صورت، درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی روماتولوژی، درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی ریه، درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی غدد ( اندوکراینولوژی )، درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی کبد و گوارش، درمانگاه قلب، فوق تخصص جراحی عروق، درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی، درمانگاه داخلی، درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی هماتولوژی ، درمانگاه فیزیوتراپی، درمانگاه کاردرمانی، درمانگاه گفتار درمانی، درمانگاه جراحی پلاستیک ، درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )، درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی اطفال، دیابت ، فوق تخصص جراحی قفسه صدری، کلینیک درد، پزشکی ورزشی

 

ارزیابی ارزیابان مردمی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از فرایند پذیرش:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از غذا:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از تهویه:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از فرایند ترخیص:
0
فاقد ارزیابی

ارزیابی‌ها

عنوان ارزیابی:

ارزیابی کننده:
karami

تاریخ درج ارزیابی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
4
رضایت از فرایند پذیرش:
4
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
3
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
4
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
3
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
3
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
4
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
4
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
3
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
3
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
4
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
4
رضایت از غذا:
3
رضایت از تهویه:
3
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
4
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
3
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
4
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
3
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
4
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
3
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
3
رضایت از فرایند ترخیص:
0

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده