خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما

دکتر علی شریعتی

مالكيت (سازمان متبوع):
نوع فعالیت:
نوع تخصص:
آدرس:
خیابان چهار باغ بالا
تلفن:
9-03116272001
سايت:
تعداد تخت فعال:
391
بخش های بستری:
CCU، ارولوژی، پیوند کلیه ، جراحی مغز و اعصاب ، چشم، داخلی اعصاب ( نورولوژی )، قلب، ENT، جراحی زنان و زایمان، داخلی ، جراحی عمومی، ICU، اطفال، ارتوپدی، عفونی ، نوزادان، POST CCU ، پست پارتوم
بخش های ستاره دار:
اتاق عمل، تختهای تحت نظر اورژانس، تخت زایمان، لیبر، دیالیز، اتاق عمل اورژانس، تختهای بخش اورژانس، post partum،
بخش های پاراکلینیک:
داروخانه، آزمایشگاه پاتولوژی، آندوسکوپی، اکوکاردیوگرافی، رادیولوژی، سونوگرافی، سی تی اسکن، الکتروآنسفالوگرافی، الکترمیوگرافی، آزمایشگاه طبی، نوارنگاری، ماموگرافی، سنگ شکن برون اندامی، اسپیرومتری، تست ورزش، کولونوسکوپی، MRI
بخش های درمانگاهی:
، درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی روماتولوژی، درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی قلب، درمانگاه دندانپزشکی، درمانگاه ارولوژی، درمانگاه ENT، درمانگاه ارتوپدی، درمانگاه اطفال، درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )، درمانگاه بینایی سنجی، درمانگاه پوست، درمانگاه جراحی عمومی، درمانگاه ج

 

ارزیابی ارزیابان مردمی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از فرایند پذیرش:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
5
5 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از غذا:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از تهویه:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
5
5 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از فرایند ترخیص:
0
فاقد ارزیابی

ارزیابی‌ها

عنوان ارزیابی:

ارزیابی کننده:
هاله خانوم

تاریخ درج ارزیابی:

آپانديس دخترم رو اينجا عمل كرديم. دكتراش خوب بودن اما كادر پرستاري اصلن توجهي نمي كنن. سيستم پذيرششون هم تعريفي نيست. مادرم رو كه براي ملاقات آمده بود هم برخورد خوبي با ايشون نشد.

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
3
رضایت از فرایند پذیرش:
2
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
4
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
3
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
4
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
3
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
3
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
3
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
2
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
5
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
4
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
3
رضایت از غذا:
3
رضایت از تهویه:
3
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
5
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
1
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
4
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
2
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
3
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
4
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
4
رضایت از فرایند ترخیص:
4

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده