خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما

امین

نوع فعالیت:
نوع تخصص:
آدرس:
خیابان ابن سینا کوچه سنبلستان
تلفن:
4455051-0312
سايت:
http://amin.mui.ac.ir
موقعیت روی نقشه:
تعداد تخت فعال:
173
بخش های بستری:
ارتوپدی، جراحی مغز و اعصاب، CCU، NICU، POST CCU و قلب، اطفال، داخلی اعصاب، نوزادان، ICU1، جراحی عمومی، جراحی زنان و زایمان، ICU2، ICU3، ارولوژی، گوش و حلق و بینی
بخش های ستاره دار:
اتاق عمل، تخت زایمان، لیبر، تختهای تحت نظر اورژانس، post partum، همودیالیز، اعمال سرپایی اورژانس
بخش های پاراکلینیک:
آزمایشگاه طبی، اکوکاردیوگرافی، الکترمیوگرافی، الکتروآنسفالوگرافی، رادیولوژی، سونوگرافی، الکترو کاردیو گرافی، فیزیو تراپی، گفتار درمانی ، داروخانه، آندوسکوپی، تست ورزش، ماموگرافی، تست ریه، سی تی اسکن
بخش های درمانگاهی:
درمانگاه ارولوژی، درمانگاه ENT، درمانگاه ارتوپدی، درمانگاه اطفال، درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )، درمانگاه پوست، درمانگاه جراحی عمومی، درمانگاه جراحی مغز و اعصاب، درمانگاه چشم، درمانگاه داخلی، درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )، درمانگاه زنان و زایمان، درمانگاه عفونی، درمانگاه فوق تخصصی ، داخلی غدد، ارتوپدی فنی، درمانگاه فوق تخصصی ، داخلی ریه، درمانگاه گفتاردرمانی، درمانگاه داخلی قلب و عروق، درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی روماتولوژی، درمانگاه فوق تخصصی ـ اطفال نوزادان، درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی قلب و عروق ، درمانگاه فوق تخصصی ـ ایمونولوژی، درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی ، درمانگاه فوق تخصصی ـ عفونی کودکان ، درمانگاه فوق تخصصی، گوارش بزرگسالان، درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی کلیه ( نفرولوژی )، درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی هماتولوژی ، درمانگاه فوق تخصصی ، گوارش اطفال، درمانگاه طب فیزیکی، درمانگاه پزشکی ورزشی، درمانگاه پزشکی اجتماعی

 

ارزیابی ارزیابان مردمی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از فرایند پذیرش:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از غذا:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از تهویه:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از فرایند ترخیص:
0
فاقد ارزیابی

ارزیابی‌ها

عنوان ارزیابی:

ارزیابی کننده:
karami

تاریخ درج ارزیابی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
4
رضایت از فرایند پذیرش:
3
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
4
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
3
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
3
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
3
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
3
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
4
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
4
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
4
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
4
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
0
رضایت از غذا:
3
رضایت از تهویه:
4
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
4
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
3
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
3
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
3
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
4
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
4
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
3
رضایت از فرایند ترخیص:
4

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده