خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما

عیسی بن مریم (ع)

نوع فعالیت:
نوع تخصص:
آدرس:
، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،
تلفن:
2332065
سايت:
http://isa.mui.ac.ir/
تعداد تخت فعال:
168
بخش های بستری:
جراحی زنان ، داخلی زنان، نوزادان، جراحی مردان، زنان و زایمان، ICU، اطفال، CCU ، POST CCU ، ، ، ارتوپدی مردان، ارتوپدی زنان، داخلی مردان، پست پارتوم
بخش های ستاره دار:
اتاق عمل، تخت زایمان، بخش اورژانس، لیبر، اتاق عمل اورژانس، تختهای تحت نظر اورژانس، post partum
بخش های پاراکلینیک:
آزمایشگاه طبی، اکوکاردیوگرافی، رادیولوژی، سونوگرافی، تست ورزش، تست ریه(اسپیرومتری)، الکتروکاردیوگرافی، اتاق گچ، آزمایشگاه پاتولوژی، الکترمیوگرافی، فیزیوتراپی
بخش های درمانگاهی:
درمانگاه ارولوژی، درمانگاه ارتوپدی، درمانگاه اطفال، درمانگاه انکولوژی، درمانگاه پوست، درمانگاه جراحی عمومی، درمانگاه جراحی مغز و اعصاب، درمانگاه چشم، درمانگاه داخلی، درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )، درمانگاه زنان و زایمان، درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی ترمیمی، درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی فک و صورت، طب فیزیکی، درمانگاه قلب، گوش و حلق و بینی، مامایی، درمانگاه عفونی، درمانگاه کبد و گوارش، تغذیه، درمانگاه گفتار درمانی، درمانگاه آسم و آلرژی، درمانگاه مشاوره

 

ارزیابی ارزیابان مردمی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از فرایند پذیرش:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از غذا:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از تهویه:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از فرایند ترخیص:
0
فاقد ارزیابی

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده