خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما

امام سجاد(ع)

شهر:
نوع فعالیت:
نوع تخصص:
آدرس:
جنب هتل آزادی یاسوج
تلفن:
7412220165
سايت:
تعداد تخت فعال:
207
بخش های بستری:
CCU، ENT، اطفال، چشم، جراحی زنان ، داخلی ، بخش نوزادان، post ccu، NICU، اورژانس ، ارولو ژی، اورژانس اطفال، پست پارتوم
بخش های ستاره دار:
اتاق عمل چشم و ENT، تختهای تحت نظر اورژانس، اتاق عمل زنان، پست پارتوم، تخت زایمان، لیبر
بخش های پاراکلینیک:
آزمایشگاه طبی، اکوکاردیوگرافی، آندوسکوپی، رادیولوژی، سونوگرافی، داروخانه
بخش های درمانگاهی:

 

ارزیابی ارزیابان مردمی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از فرایند پذیرش:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از غذا:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از تهویه:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از فرایند ترخیص:
0
فاقد ارزیابی

ارزیابی‌ها

عنوان ارزیابی:

ارزیابی کننده:
فرشته

تاریخ درج ارزیابی:

این بیمارستان برای مردم قابل اعتماد نیست تا جایی که پرسنل آن برای بستری شدن آن را انتخاب نمی کنند  و به سایر شهرهای همجوار مراجعه می نمایند. 

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
1
رضایت از فرایند پذیرش:
1
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
1
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
1
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
1
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
1
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
1
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
1
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
1
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
0
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
0
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
0
رضایت از غذا:
0
رضایت از تهویه:
0
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
0
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
0
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
0
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
0
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
0
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
0
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
0
رضایت از فرایند ترخیص:
0

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده