خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما

Error message

Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in DrupalDefaultEntityController->cacheGet() (line 350 of /var/www/vhosts/sepidpooshan.com/httpdocs/includes/entity - Copy.inc).

امیرالمومنین (ع) نهاجا

شهر:
نوع فعالیت:
آدرس:
پایگاه هوایی
تلفن:
4547347-0771
سايت:
تعداد تخت فعال:
47
بخش های بستری:
جراحی زنان و زایمان، جراحی عمومی، داخلی ، CCU، ارتوپدی، اطفال، چشم
بخش های ستاره دار:
اتاق عمل اورژانس، تختهای بخش اورژانس، تختهای تحت نظر اورژانس، تخت زایمان، اتاق عمل
بخش های پاراکلینیک:
آزمایشگاه طبی، داروخانه، رادیولوژی، آندوسکوپی
بخش های درمانگاهی:
پایگاه بهداشتی، درمانگاه اطفال، درمانگاه پوست، درمانگاه جراحی عمومی، درمانگاه چشم، درمانگاه دندانپزشکی، درمانگاه زنان و زایمان، درمانگاه عفونی، درمانگاه فیزیوتراپی، درمانگاه قلب، درمانگاه بینایی سنجی، درمانگاه داخلی، درمانگاه شنوایی سنجی، درمانگاه ENT، درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )، سایر(درمانگاه)، درمانگاه اورژانس، درمانگاه ارتوپدی

 

ارزیابی ارزیابان مردمی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از فرایند پذیرش:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از غذا:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از تهویه:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از فرایند ترخیص:
0
فاقد ارزیابی

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده