خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما

امام علی (ع)

نوع فعالیت:
نوع تخصص:
آدرس:
جاده کمربندی اهواز اندیمشک
تلفن:
48111-064242
سايت:
تعداد تخت فعال:
131
بخش های بستری:
CCU، اطفال، جراحی زنان و زایمان، ارتوپدی، داخلی ، ICU جنرال، داخلی2، ارولوژی، ENT، چشم، جراحی عمومی، نوزادان، داخلی اعصاب1، عفونی1، داخلی اعصاب 2، عفونی2،
بخش های ستاره دار:
اتاق عمل، تالاسمی، تخت زایمان، تختهای بخش اورژانس، اتاق عمل اورژانس، پست پارتوم، تختهای تحت نظر اورژانس، دیالیز، لیبر
بخش های پاراکلینیک:
آزمایشگاه طبی، رادیولوژی، سونوگرافی، سی تی اسکن
بخش های درمانگاهی:
درمانگاه عمومی

 

ارزیابی ارزیابان مردمی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از فرایند پذیرش:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از غذا:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از تهویه:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از فرایند ترخیص:
0
فاقد ارزیابی

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده