خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما

امام رضا

نوع فعالیت:
نوع تخصص:
آدرس:
امیدیه، فلکه فرمانداری
تلفن:
3230701-0652
سايت:
،
تعداد تخت فعال:
50
بخش های بستری:
اطفال، زنان و زایمان، داخلی ، جراحی عمومی، CCU
بخش های ستاره دار:
تالاسمی، زایشگاه، اورژانس، اتاق عمل، دیالیز
بخش های پاراکلینیک:
آزمایشگاه، رادیولوژی، سونوگرافی
بخش های درمانگاهی:
درمانگاه اطفال، درمانگاه داخلی، درمانگاه اورولوژی ، درمانگاه ارتوپدی ، درمانگاه جراحی عمومی ، درمانگاه چشم ، درمانگاه زنان و زایمان ، درمانگاه قلب وعروق ، ENT

 

ارزیابی ارزیابان مردمی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از فرایند پذیرش:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از غذا:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از تهویه:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از فرایند ترخیص:
0
فاقد ارزیابی

ارزیابی‌ها

عنوان ارزیابی:

ارزیابی کننده:
hadi

تاریخ درج ارزیابی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
1
رضایت از فرایند پذیرش:
1
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
2
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
1
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
1
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
2
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
1
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
1
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
1
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
1
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
1
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
1
رضایت از غذا:
1
رضایت از تهویه:
1
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
0
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
0
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
0
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
0
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
0
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
0
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
0
رضایت از فرایند ترخیص:
0

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده