خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما

17 شهریور

مالكيت (سازمان متبوع):
نوع فعالیت:
آدرس:
شطیط بیمارستان 17 شهریور
تلفن:
4454546
موقعیت روی نقشه:
تعداد تخت فعال:
77
بخش های بستری:
اطفال، داخلی ، جراحی زنان و زایمان، جراحی عمومی، مغز و اعصاب، بخش نوزادان، ارولوژی، سی سی یو
بخش های ستاره دار:
پست پارتوم، اتاق عمل، تخت زایمان، لیبر، اورژانس
بخش های پاراکلینیک:
آزمایشگاه طبی، آندوسکوپی، رادیولوژی، سونوگرافی
بخش های درمانگاهی:
درمانگاه اورژانس، ارولوژی، داخلی، بیهوشی، درمانگاه قلب

 

ارزیابی ارزیابان مردمی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
3
3 (از 2 ارزیابی)
رضایت از فرایند پذیرش:
3.5
3.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
2.5
2.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
2.5
2.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
3
3 (از 2 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
3.5
3.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
2.5
2.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
2
2 (از 2 ارزیابی)
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
2.5
2.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
3.5
3.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
3.5
3.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
2.5
2.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از غذا:
3.5
3.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از تهویه:
3.5
3.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
3.5
3.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
3
3 (از 2 ارزیابی)
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
2.5
2.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
3.5
3.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
2.5
2.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
3
3 (از 2 ارزیابی)
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
3
3 (از 2 ارزیابی)
رضایت از فرایند ترخیص:
0
فاقد ارزیابی

ارزیابی‌ها

عنوان ارزیابی:

ارزیابی کننده:
hashemiBX

تاریخ درج ارزیابی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
3
رضایت از فرایند پذیرش:
3
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
2
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
2
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
3
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
3
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
2
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
2
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
2
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
4
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
3
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
2
رضایت از غذا:
3
رضایت از تهویه:
3
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
4
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
2
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
4
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
3
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
3
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
4
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
3
رضایت از فرایند ترخیص:
3

عنوان ارزیابی:

ارزیابی کننده:
فرناز روحی

تاریخ درج ارزیابی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
3
رضایت از فرایند پذیرش:
4
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
3
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
3
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
3
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
4
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
3
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
2
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
3
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
3
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
4
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
3
رضایت از غذا:
4
رضایت از تهویه:
4
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
3
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
3
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
3
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
3
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
2
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
2
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
3
رضایت از فرایند ترخیص:
4

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده