خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما

آذربایجان

مالكيت (سازمان متبوع):
نوع فعالیت:
نوع تخصص:
آدرس:
خیابا ن شهید بهشتی بیمارستان آذربایجان
تلفن:
3463300-4
موقعیت روی نقشه:
تعداد تخت فعال:
173
بخش های بستری:
CCU، ICU جنرال، جراحی زنان و زایمان، جراحی عمومی، داخلی ، اطفال، post ccu، پیوند کلیه ، ترمیمی، داخلی اعصاب، چشم ، ENT، ارولوِژی، ارتوپدی، عفونی ، فوق تخصصی ، جراحی فک وصورت ، داخلی کلیه ، جراحی مغز واعصاب ، نوزادان، فوق تخصصی ، داخلی ریه ، فوق تخصص جراحی زانو، فوق تخصصی ، داخلی کبد وکلیه ، فوق تخصصی ، جراحی توراکس، فوق تخصصی قرنیه ، انکولوزی ، مسمومیت ، پست پارتوم
بخش های ستاره دار:
اتاق عمل، اتاق عمل اورژانس، تختهای تحت نظر اورژانس، تخت زایمان، لیبر
بخش های پاراکلینیک:
اکوکاردیوگرافی، رادیولوژی، سنگ شکن برون اندامی، سونوگرافی، تست ورزش، آندوسکوپی، آزمایشگاه طبی، آزمایشگاه پاتولوژی، سی تی اسکن، داروخانه ، الکتروکاردیوگرافی، دیالیز، کولونوسکوپی
بخش های درمانگاهی:
درمانگاه اورژانس

 

ارزیابی ارزیابان مردمی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
3.5
3.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از فرایند پذیرش:
3.5
3.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
3
3 (از 2 ارزیابی)
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
3.5
3.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
3
3 (از 2 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
2.5
2.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
2.5
2.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
2
2 (از 2 ارزیابی)
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
3
3 (از 2 ارزیابی)
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
2
2 (از 2 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
3.5
3.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
3
3 (از 2 ارزیابی)
رضایت از غذا:
3.5
3.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از تهویه:
4
4 (از 2 ارزیابی)
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
3.5
3.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
3
3 (از 2 ارزیابی)
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
3.5
3.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
2.5
2.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
3
3 (از 2 ارزیابی)
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
3.5
3.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
3
3 (از 2 ارزیابی)
رضایت از فرایند ترخیص:
0
فاقد ارزیابی

ارزیابی‌ها

عنوان ارزیابی:

ارزیابی کننده:
hooman

تاریخ درج ارزیابی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
4
رضایت از فرایند پذیرش:
3
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
3
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
4
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
3
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
2
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
3
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
2
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
3
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
3
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
3
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
3
رضایت از غذا:
3
رضایت از تهویه:
4
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
3
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
4
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
2
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
3
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
2
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
4
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
3
رضایت از فرایند ترخیص:
4

عنوان ارزیابی:

ارزیابی کننده:
فرانك

تاریخ درج ارزیابی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
3
رضایت از فرایند پذیرش:
4
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
3
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
3
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
3
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
3
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
2
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
2
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
3
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
1
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
4
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
3
رضایت از غذا:
4
رضایت از تهویه:
4
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
4
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
3
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
3
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
3
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
4
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
3
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
3
رضایت از فرایند ترخیص:
4

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده