خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما

طالقانی

شهر:
نوع فعالیت:
نوع تخصص:
آدرس:
میدان راه اهن
تلفن:
4424423-5
سايت:
http://taleghanihosp.tbzmed.ac.ir/
تعداد تخت فعال:
98
بخش های بستری:
جراحی زنان و زایمان، جراحی عمومی، بخش نوزادان، NICU
بخش های ستاره دار:
اتاق عمل، تخت زایمان، تختهای تحت نظر اورژانس، لیبر، تختهای بخش اورژانس
بخش های پاراکلینیک:
آزمایشگاه پاتولوژی، آزمایشگاه طبی، رادیولوژی، سونوگرافی، داروخانه، ماموگرافی
بخش های درمانگاهی:
درمانگاه زنان و زایمان، درمانگاه جراحی عمومی، درمانگاه فوق تخصصی ـ اطفال نوزادان، درمانگاه اورژانس، درمانگاه داخلی، درمانگاه ارتوپدی، درمانگاه قلب

 

ارزیابی ارزیابان مردمی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از فرایند پذیرش:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از غذا:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از تهویه:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از فرایند ترخیص:
0
فاقد ارزیابی

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده