خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما

شهید محلاتی

شهر:
نوع فعالیت:
نوع تخصص:
آدرس:
نصف راه ، پشت سیلو
تلفن:
4440082-4
سايت:
تعداد تخت فعال:
100
بخش های بستری:
داخلی ، اطفال، جراحی زنان و زایمان، جراحی عمومی، جراحی مغز و اعصاب ، ارولوژی، فوق تخصصی ـ جراحی ترمیمی، ENT، چشم، ارتوپدی، CCU، ICU جنرال، داخلی اعصاب ( نورولوژی )، نوزادان، قلب و عروق، قفسه صدری
بخش های ستاره دار:
اتاق عمل، اتاق عمل اورژانس، پست پارتوم، تخت زایمان، لیبر، تختهای تحت نظر اورژانس، تختهای بخش اورژانس
بخش های پاراکلینیک:
آندوسکوپی، سیستوسکوپی، کلونوسکوپی، تست ورزش، اسپیرومتری، سنگ شکن برون اندامی، الکترمیوگرافی، الکتروآنسفالوگرافی، اکوکاردیوگرافی، رادیولوژی، سونوگرافی، سی تی اسکن، آزمایشگاه طبی، آزمایشگاه پاتولوژی، برونکوسکوپی، الکتروکاردیوگرافی، ماموگرافی، MRI
بخش های درمانگاهی:
عمومی، درمانگاه داخلی، درمانگاه اطفال، درمانگاه زنان و زایمان، درمانگاه چشم، درمانگاه ENT، درمانگاه ارتوپدی، درمانگاه پوست، درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )، درمانگاه قلب، درمانگاه جراحی عمومی، درمانگاه ارولوژی، درمانگاه جراحی مغز و اعصاب، درمانگاه دندانپزشکی، درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی ترمیمی، درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )، درمانگاه اورژانس

 

ارزیابی ارزیابان مردمی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از فرایند پذیرش:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از غذا:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از تهویه:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از فرایند ترخیص:
0
فاقد ارزیابی

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده