خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما

امام خمینی ( ره )

شهر:
نوع فعالیت:
نوع تخصص:
آدرس:
خ دانشگاه
تلفن:
3373903-4
سايت:
تعداد تخت فعال:
447
بخش های بستری:
جراحی عمومی، ارولوژی، فوق تخصصی ـ جراحی توراکس، عفونی ، داخلی اعصاب ، داخلی ریه ، داخلی کلیه ، گوش وحلق وبینی ، پیوند کلیه ، فوق تخصصی داخلی کبدوگوارش ، جراحی مغز وتروما، فوق تخصصی ، جراحی فک وصورت ، فوق تخصصی ریه ، فوق تخصصی کلیه ، ارتوپدی ، icuجراحی ، icuریه، icuاعصاب
بخش های ستاره دار:
اتاق عمل، اتاق عمل اورژانس، تختهای بخش اورژانس، تختهای تحت نظر اورژانس
بخش های پاراکلینیک:
آزمایشگاه پاتولوژی، آندوسکوپی، آنژیوگرافی، اکوکاردیوگرافی، الکترمیوگرافی، الکتروآنسفالوگرافی، تست ورزش، داروخانه، رادیولوژی، سی تی اسکن، آزمایشگاه طبی، اسپیرومتری
بخش های درمانگاهی:
درمانگاه بیهوشی و درد، درمانگاه توانبخشی قلب، درمانگاه جراحی عمومی، درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی، درمانگاه فوق تخصصی ـ اطفال قلب، درمانگاه فوق تخصصی ـ پیوند کبد، درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی عروق، درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی قلب، درمانگاه فیزیوتراپی، درمانگاه قلب

 

ارزیابی ارزیابان مردمی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از فرایند پذیرش:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از غذا:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از تهویه:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از فرایند ترخیص:
0
فاقد ارزیابی

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده