خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما

کودکان

شهر:
نوع فعالیت:
نوع تخصص:
آدرس:
خیابان شهید وحیدی
تلفن:
5262250
سايت:
http://childrenhospital.tbzmed.ac.ir/
تعداد تخت فعال:
203
بخش های بستری:
NICU، PICU، فوق تخصصی انکولوژی اطفال، داخلی اطفال، فوق تخصصی عفونی اطفال، ENT، فوق تخحصی ـ جراحی اطفال، فوق تخصصی ـ اطفال نوزادان
بخش های ستاره دار:
دیالیز، تالاسمی، تختهای بخش اورژانس، اتاق عمل، تختهای تحنت نظر اورژانس، اتاق عمل اورژانس
بخش های پاراکلینیک:
آندوسکوپی، رادیولوژی، سونوگرافی، الکتروآنسفالوگرافی، الکترمیوگرافی، اکوکاردیوگرافی، آزمایشگاه طبی، آزمایشگاه پاتولوژی، سی تی اسکن، تست ریه
بخش های درمانگاهی:
درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی، درمانگاه فوق تخصصی ـ اطفال غدد ، درمانگاه ENT، درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی اطفال، درمانگاه فوق تخصصی ـ اطفال نوزادان، درمانگاه فوق تخصصی ـ اطفال نورولوژی، درمانگاه فوق تخصصی ـ اطفال گوارش ، درمانگاه فوق تخصصی ـ اطفال قلب، درمانگاه فوق تخصصی ـ اطفال کلیه ( نفرولوژی )، درمانگاه ایمونولوژی، درمانگاه داخلی، اطفال، درمانگاه ارولوژی، درمانگاه فوق تخصصی ، عفونی اطفال ، درمانگاه روانپزشکی ، اطفال ، درمانگاه فوق تخصصی ، ریه اطفال ، درمانگاه فوق تخصصی ، خون وانکولوژی

 

ارزیابی ارزیابان مردمی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از فرایند پذیرش:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از غذا:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از تهویه:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از فرایند ترخیص:
0
فاقد ارزیابی

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده