خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما

شهید بهشتی

شهر:
نوع فعالیت:
نوع تخصص:
آدرس:
خیابان سرگرد قاسمی
تلفن:
2252071
سايت:
http://beheshti.mubabol.ac.ir
موقعیت روی نقشه:
تعداد تخت فعال:
193
بخش های بستری:
ICU جراحی، قلب، ارتوپدی ، 1، ارولوژی، پیوند کلیه ، داخلی ، CCU، جراحی عمومی ، جراحی مغز و اعصاب، ارتوپدی، 2، ICU داخلی، جراحی ترمیمی، جراحی توراکس، داخلی گوارش، نفرولوژی، اورژانس
بخش های ستاره دار:
اتاق عمل، اتاق عمل اورژانس، تختهای بخش اورژانس، فوریت، دیالیز
بخش های پاراکلینیک:
آزمایشگاه پاتولوژی، آزمایشگاه طبی، آندوسکوپی، آنژیوگرافی، اکوکاردیوگرافی، خدمات تشخیصی طب هسته ای، رادیولوژی، سونوگرافی، سی تی اسکن، ماموگرافی، داروخانه، کولونوسکوپی، تست ورزش، ERCP،
بخش های درمانگاهی:
درمانگاه ارولوژی، درمانگاه ارتوپدی، درمانگاه اورژانس، درمانگاه بینایی سنجی، درمانگاه بیهوشی و درد، درمانگاه جراحی عمومی، درمانگاه جراحی مغز و اعصاب، درمانگاه داخلی، درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی، درمانگاه عفونی، درمانگاه فوق تخصصی ، داخلی کلیه، درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی توراکس، درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی غدد ( اندوکراینولوژی )، درمانگاه قلب، درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی ترمیمی، درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی کبد و گوارش، درمانگاه فیزیوتراپی، درمانگاه تغذیه، درمانگاه گفتار درمانی، درمانگاه فوق تخصصی روماتولوژی، درمانگاه جراحی فک و صورت، درمانگاه ترک اعتیاد

 

ارزیابی ارزیابان مردمی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از فرایند پذیرش:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از غذا:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از تهویه:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از فرایند ترخیص:
0
فاقد ارزیابی

ارزیابی‌ها

عنوان ارزیابی:

ارزیابی کننده:
کریم

تاریخ درج ارزیابی:

خدا قسمت نکنه کسی پاش به این جور بیمارستانا بیفته. یه بار پسرم بستری شد برای هفت پشتمون بس بود

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
3
رضایت از فرایند پذیرش:
2
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
4
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
2
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
2
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
2
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
1
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
1
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
2
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
2
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
1
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
3
رضایت از غذا:
2
رضایت از تهویه:
4
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
3
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
3
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
2
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
3
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
1
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
2
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
2
رضایت از فرایند ترخیص:
1

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده