خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما

کسری

شهر:
مالكيت (سازمان متبوع):
نوع فعالیت:
نوع تخصص:
آدرس:
خیابان شهید بهشتی خیابان کسری بیمارستان کسری
تلفن:
34416232-4
موقعیت روی نقشه:
تعداد تخت فعال:
70
بخش های بستری:
ICU جنرال، بخش نوزادان، post ccu، CCU، ارتوپدی، ارولوژی، جراحی عمومی، جراحی مغزواعصاب، داخلی مغزواعصاب، داخلی، جراحی زنان ، ENT، پست پارتوم
بخش های ستاره دار:
اتاق عمل، زایمان، لیبر، تحت نظراورژانس، پست پارتوم، مامایی، اتاق عمل اور‍‍‍ژانس
بخش های پاراکلینیک:
آزمایشگاه طبی، آندوسکوپی، اکوکاردیوگرافی، الکترمیوگرافی، الکتروآنسفالوگرافی، داروخانه، رادیولوژی، سونوگرافی، CTS، کولونوسکوپی، MRI، تست ورزش ، آزمایشگاه پاتولوژی، ماموگرافی، الکتروکاردیوگرافی، گچ گیری ، سیستوسکپی
بخش های درمانگاهی:
درمانگاه ارولوژی، درمانگاه ENT، درمانگاه ارتوپدی، درمانگاه جراحی عمومی، درمانگاه داخلی، درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )، درمانگاه دندانپزشکی، درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی کبد و گوارش، درمانگاه فیزیوتراپی، درمانگاه زنان وزایمان، درمانگاه جراحی مغزو اعصاب، درمانگاه قلب ، درمانگاه شنوایی سنجی، درمانگاه پوست، شیمی درمانی، درمانگاه اطفال، درمانگاه روانپزشکی، عفونی، درمانگاه عمومی و اورژانس، درمانگاه غدد، تغذیه، پرتودرمانی ، روانشناسی، درمانگاه انکولوژی

 

ارزیابی ارزیابان مردمی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از فرایند پذیرش:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از غذا:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از تهویه:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از فرایند ترخیص:
0
فاقد ارزیابی

ارزیابی‌ها

عنوان ارزیابی:

ارزیابی کننده:
hekmat

تاریخ درج ارزیابی:

دریافت هزینه بعد از پذیریش بیشتر از اعلام اولیه هزینه زایمان بود.

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
1
رضایت از فرایند پذیرش:
0
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
2
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
2
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
3
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
2
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
3
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
1
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
1
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
1
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
1
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
1
رضایت از غذا:
1
رضایت از تهویه:
2
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
2
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
1
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
2
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
1
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
2
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
1
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
1
رضایت از فرایند ترخیص:
1

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده