خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما

پارسیان

شهر:
مالكيت (سازمان متبوع):
نوع فعالیت:
نوع تخصص:
آدرس:
سعادت آباد.میدان کاج.بلوار سرو شرقی.نرسیده به میدان فرهنگ
تلفن:
20-22363312
موقعیت روی نقشه:
تعداد تخت فعال:
138
بخش های بستری:
ارولوژی، داخلی قلب، CCU، ارتوپدی، ICU جنرال، اطفال، جراحی زنان و زایمان، NICU، ICU قلب باز، post angio، انکولوژی، جراحی عمومی، جراحی پلاستیک، فوق تخصصی ، جراحی فک و صورت، جراحی مغز و اعصاب، گوش و حلق و بینی، فوق تخصصی ، داخلی ریه، جراحی چشم، فوق تخصصی ، جراحی قلب، داخلی
بخش های ستاره دار:
اتاق عمل، اتاق عمل اورژانس، تخت زایمان، مراجعین اورژانس (سرپائی)، تختهای تحت نظر اورژانس، پست پارتوم، لیبر، IVF
بخش های پاراکلینیک:
رادیولوژی، سنگ شکن ، سونوگرافی، سی تی اسکن، آندوسکوپی، آنژیوگرافی، اسپیرومتری، اکوکاردیوگرافی، تست ورزش، آزمایشگاه پاتولوژی، نوار مغز، کولونوسکوپی
بخش های درمانگاهی:
درمانگاه ENT، درمانگاه اورژانس، درمانگاه جراحی عمومی، درمانگاه فوق تخصصی زنان و زایمان، درمانگاه شنوایی سنجی، درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی، درمانگاه فوق تخصصی قلب، درمانگاه ارتوپدی، درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی روماتولوژی، درمانگاه IVF، درمانگاه فوق تخصصی جراحی مغز واعصاب، درمانگاه پوست، درمانگاه فوق تخصصی ریه، درمانگاه ارولوژی، درمانگاه داخلی اعصاب، درمانگاه اطفال، درمانگاه فوق تخصصی چشم، درمانگاه غدد، درمانگاه فوق تخصصی انکولوژی، درمانگاه گوارش، درمانگاه فیزیوتراپی

 

ارزیابی ارزیابان مردمی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
3
3 (از 3 ارزیابی)
رضایت از فرایند پذیرش:
3
3 (از 3 ارزیابی)
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
3.666665
3.7 (از 3 ارزیابی)
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
4
4 (از 3 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
3.333335
3.3 (از 3 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
4
4 (از 2 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
3.333335
3.3 (از 3 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
4
4 (از 3 ارزیابی)
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
3
3 (از 3 ارزیابی)
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
2.5
2.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
2.333335
2.3 (از 3 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
3.333335
3.3 (از 3 ارزیابی)
رضایت از غذا:
4.333335
4.3 (از 3 ارزیابی)
رضایت از تهویه:
3.666665
3.7 (از 3 ارزیابی)
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
2.5
2.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
3.666665
3.7 (از 3 ارزیابی)
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
4
4 (از 2 ارزیابی)
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
4
4 (از 3 ارزیابی)
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
3.5
3.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
3
3 (از 2 ارزیابی)
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
2.333335
2.3 (از 3 ارزیابی)
رضایت از فرایند ترخیص:
0
فاقد ارزیابی

ارزیابی‌ها

عنوان ارزیابی:

ارزیابی کننده:
ebrahimi

تاریخ درج ارزیابی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
2
رضایت از فرایند پذیرش:
2
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
3
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
4
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
4
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
0
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
3
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
4
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
4
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
1
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
2
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
4
رضایت از غذا:
4
رضایت از تهویه:
5
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
3
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
4
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
3
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
4
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
3
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
3
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
4
رضایت از فرایند ترخیص:
0

عنوان ارزیابی:

ارزیابی کننده:
ناک

تاریخ درج ارزیابی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
4
رضایت از فرایند پذیرش:
4
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
5
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
5
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
5
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
5
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
5
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
5
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
2
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
0
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
4
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
4
رضایت از غذا:
5
رضایت از تهویه:
5
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
0
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
0
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
5
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
5
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
0
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
0
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
2
رضایت از فرایند ترخیص:
5

عنوان ارزیابی:

ارزیابی کننده:
hezarkhani

تاریخ درج ارزیابی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
3
رضایت از فرایند پذیرش:
3
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
3
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
3
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
1
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
3
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
2
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
3
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
3
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
4
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
1
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
2
رضایت از غذا:
4
رضایت از تهویه:
1
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
2
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
4
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
4
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
2
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
4
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
3
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
1
رضایت از فرایند ترخیص:
5

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده