خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما

کیان

شهر:
مالكيت (سازمان متبوع):
نوع فعالیت:
نوع تخصص:
آدرس:
خ شریعتی دو راهی قلهک
تلفن:
22266564
موقعیت روی نقشه:
تعداد تخت فعال:
57
بخش های بستری:
ICU جنرال، جراحی زنان و زایمان، CCU، اطفال، جراحی عمومی، جراحی مغز و اعصاب ، ارتوپدی، ENT، داخلی ، ارولوژی، بخش نوزادان، مسمومیت،
بخش های ستاره دار:
تخت زایمان، تختهای تحت نظر اورژانس، اتاق عمل، تختهای بخش اورژانس، لیبر، اتاق عمل اورژانس
بخش های پاراکلینیک:
آزمایشگاه پاتولوژی، نوارنگاری، آزمایشگاه طبی، کولونوسکوپی، آندوسکوپی، اکوکاردیوگرافی، سونوگرافی، تست ورزش، سیستوسکوپی، رادیولوژی
بخش های درمانگاهی:
درمانگاه ارولوژی، درمانگاه ENT، درمانگاه جراحی عمومی، درمانگاه اورژانس و عمومی، درمانگاه اطفال، درمانگاه داخلی، درمانگاه جراحی مغز و اعصاب، درمانگاه زنان و زایمان، درمانگاه ارتوپدی، درمانگاه قلب، مسمومیت

 

ارزیابی ارزیابان مردمی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
4
4 (از 2 ارزیابی)
رضایت از فرایند پذیرش:
5
5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
4
4 (از 2 ارزیابی)
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
4
4 (از 2 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
4
4 (از 2 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
3
3 (از 2 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
4
4 (از 2 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
3
3 (از 2 ارزیابی)
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
2
2 (از 2 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
2
2 (از 2 ارزیابی)
رضایت از غذا:
3
3 (از 2 ارزیابی)
رضایت از تهویه:
4
4 (از 2 ارزیابی)
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از فرایند ترخیص:
0
فاقد ارزیابی

ارزیابی‌ها

عنوان ارزیابی:

ارزیابی کننده:
ebrahimi

تاریخ درج ارزیابی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
4
رضایت از فرایند پذیرش:
5
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
4
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
4
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
4
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
3
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
4
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
3
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
3
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
4
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
2
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
2
رضایت از غذا:
3
رضایت از تهویه:
4
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
4
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
3
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
4
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
3
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
3
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
3
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
3
رضایت از فرایند ترخیص:
5

عنوان ارزیابی:

ارزیابی کننده:
ebrahimi

تاریخ درج ارزیابی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
4
رضایت از فرایند پذیرش:
5
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
4
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
4
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
4
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
3
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
4
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
3
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
3
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
4
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
2
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
2
رضایت از غذا:
3
رضایت از تهویه:
4
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
4
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
3
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
4
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
3
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
3
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
3
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
3
رضایت از فرایند ترخیص:
5

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده