خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما

شهداء تجریش

شهر:
نوع فعالیت:
نوع تخصص:
آدرس:
میدان قدس خیابان شهرداری
تلفن:
22718001
سايت:
http://old.sbmu.ac.ir/SiteDirectory/Shohadatajrish
تعداد تخت فعال:
337
بخش های بستری:
CCU، ICU جنرال، ارولوژی، اطفال، انکولوژی، پوست، داخلی کلیه، جراحی زنان و زایمان، داخلی ، داخلی اعصاب ( نورولوژی )، فوق تخصصی ـ اطفال نوزادان، NICU، جراحی مغز و اعصاب ، جراحی عمومی، استریوتاکسی، POST.CCU، عفونی، جراحی عروق، ارتوپدی، پیوند کلیه، غدد، گوارش، هماتولوژی اطفال، ریه، قلب، مسمومیت
بخش های ستاره دار:
اتاق عمل، تخت زایمان، تختهای بخش اورژانس، دیالیز، تالاسمی
بخش های پاراکلینیک:
روانشناسی بالینی، آزمایشگاه پاتولوژی، آندوسکوپی، آنژیوگرافی، اسکلروتراپی، آزمایشگاه طبی، اکوکاردیوگرافی، الکترومیلوگرافی، الکتروآنسفالوگرافی، تست ورزش، خدمات تشخیصی طب هسته ای، رادیولوژی، سونوگرافی، سی تی اسکن، شتاب دهنده خطی، کبالت تراپی، کولونوسکوپی، ماموگرافی، الکتروکاردیوگرافی، برونکوسکوپی، فتوتراپی، MRI، براکی تراپی، هولترمانیتورینگ، پلیپکتومی، ERCP، فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، TCD، سنجش تراکم استخوان، یورودینامیک، اسپیرومتری، تغذیه
بخش های درمانگاهی:
درمانگاه ارولوژی، درمانگاه اطفال، درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )، درمانگاه بینایی سنجی، درمانگاه پوست، درمانگاه ترک اعتیاد ( UROD و ...... ) ، درمانگاه جراحی مغز و اعصاب، درمانگاه داخلی، درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )، درمانگاه زنان و زایمان، درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی، درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی کلیه، درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی ریه، درمانگاه قلب، درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی غدد ( اندوکراینولوژی )، بیهوشی، درمانگاه جراحی عمومی، گوارش، ارتوپدی، انکولوژی، درمانگاه هماتولوژی، جراحی فک و صورت، درد، تغذیه، عفونی، دیابت، درمانگاه اورژانس، پزشکی قانونی، طب ورزش

 

ارزیابی ارزیابان مردمی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از فرایند پذیرش:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از غذا:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از تهویه:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از فرایند ترخیص:
0
فاقد ارزیابی

ارزیابی‌ها

عنوان ارزیابی:

ارزیابی کننده:
فرامرز باقری

تاریخ درج ارزیابی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
3
رضایت از فرایند پذیرش:
3
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
4
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
2
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
3
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
3
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
3
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
2
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
2
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
1
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
0
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
4
رضایت از غذا:
3
رضایت از تهویه:
4
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
4
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
2
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
4
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
3
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
4
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
4
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
3
رضایت از فرایند ترخیص:
4

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده