خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما

امیرالمومنین جوادیه

شهر:
مالكيت (سازمان متبوع):
نوع فعالیت:
نوع تخصص:
آدرس:
انتهای خط نازی آباد خ شهید شیر محمدی روبروی پارک سردار جنگل
تلفن:
2155346061
سايت:
تعداد تخت فعال:
119
بخش های بستری:
CCU، ICU جنرال، جراحی زنان و زایمان، اطفال، جراحی عمومی، داخلی، postccu، نوزادان
بخش های ستاره دار:
اتاق عمل، اتاق عمل اورژانس، تخت زایمان، تختهای تحت نظر اورژانس، لیبر، پست پارتوم، بخش اورژانس
بخش های پاراکلینیک:
آزمایشگاه پاتولوژی، آندوسکوپی، اسپیرومتری، اکوکاردیوگرافی، الکترمیوگرافی، تست ورزش، داروخانه، رادیولوژی، سونوگرافی، سنجش تراکم استخوان، سی تی اسکن، الکترو انسفالوگرافی
بخش های درمانگاهی:
درمانگاه ارولوژی، درمانگاه ENT، درمانگاه ارتوپدی، درمانگاه اطفال، درمانگاه پوست، درمانگاه جراحی عمومی، درمانگاه چشم، درمانگاه داخلی، درمانگاه زنان و زایمان، درمانگاه شنوایی سنجی، درمانگاه عفونی، درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )، درمانگاه قلب، درمانگاه فیزیوتراپی، درمانگاه ریه، درمانگاه جراحی مغز واعصاب، ، درمانگاه غدد، درمانگاه گوارش، درمانگاه بیهوشی، درمانگاه جراحی توراکس، ، خون شناسی

 

ارزیابی ارزیابان مردمی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از فرایند پذیرش:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از غذا:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از تهویه:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از فرایند ترخیص:
0
فاقد ارزیابی

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده