خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما

شهید دکتر چمران

شهر:
نوع فعالیت:
نوع تخصص:
آدرس:
نوبنیاد ، خیابان شهید لنگری ، خیابان صنایع
تلفن:
22937031
موقعیت روی نقشه:
تعداد تخت فعال:
323
بخش های بستری:
ICUسوختگی، اطفال، پیوند کلیه ، داخلی ، جراحی عمومی، روانپزشکی، جراحی زنان و زایمان، CCU، ICU جنرال
بخش های ستاره دار:
اتاق عمل، دیالیز، تخت زایمان، تختهای بخش اورژانس، تختهای تحت نظر اورژانس، اتاق عمل اورژانس، لیبر
بخش های پاراکلینیک:
MRI، NST، آزمایشگاه طبی، آندوسکوپی، الکترمیوگرافی، دانسیتومتری، رادیولوژی، رکتوسیگموئیدسکوپی، سونوگرافی، سی تی اسکن، کولونوسکوپی، ماموگرافی، آزمایشگاه پاتولوژی، اسپیرومتری، اکوکاردیوگرافی، الکتروآنسفالوگرافی، تست ورزش، خدمات تشخیصی طب هسته ای، داروخانه، رادیوتراپی نیمه عمقی، سنگ شکن برون اندامی، ماموگرافی، نوارنگاری
بخش های درمانگاهی:
درمانگاه جراحی عمومی، درمانگاه ارتوپدی، درمانگاه اطفال، درمانگاه انکولوژی، درمانگاه داخلی، درمانگاه زنان و زایمان، درمانگاه عفونی، درمانگاه شنوایی سنجی، درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )، درمانگاه ارولوژی، درمانگاه پوست، درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی ترمیمی، درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی، درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی هماتولوژی ، درمانگاه فوق تخصصی ـ پیوند کبد، درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی ریه، درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی غدد ( اندوکراینولوژی )، درمانگاه دندانپزشکی، درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی کلیه ( نفرولوژی )، درمانگاه چشم، درمانگاه قلب، درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی کبد و گوارش، پایگاه بهداشتی، درمانگاه ENT، درمانگاه اورژانس، درمانگاه بینایی سنجی، درمانگاه بیهوشی و درد، درمانگاه جراحی مغز و اعصاب، درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )، درمانگاه فوق تخصصی ـ اطفال روانپزشکی، درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی توراکس، درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی دست، درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی فک و صورت، درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی روماتولوژی، درمانگاه گفتار درمانی

 

ارزیابی ارزیابان مردمی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از فرایند پذیرش:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از غذا:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از تهویه:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از فرایند ترخیص:
0
فاقد ارزیابی

ارزیابی‌ها

عنوان ارزیابی:

ارزیابی کننده:
hazrati

تاریخ درج ارزیابی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
4
رضایت از فرایند پذیرش:
3
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
3
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
2
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
4
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
3
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
4
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
3
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
2
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
1
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
4
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
3
رضایت از غذا:
4
رضایت از تهویه:
3
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
4
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
3
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
2
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
3
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
2
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
2
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
3
رضایت از فرایند ترخیص:
4

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده