خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما

شهید لبافی نژاد

شهر:
مالكيت (سازمان متبوع):
نوع فعالیت:
نوع تخصص:
آدرس:
پاسداران بوستان نهم مرکز پزشکی لبافی نژاد
تلفن:
23601
سايت:
http://old.sbmu.ac.ir/SiteDirectory/labafinezadhos
موقعیت روی نقشه:
تعداد تخت فعال:
237
بخش های بستری:
CCU، ICU جراحی، اورولوژی، پیوند کلیه ، داخلی ، عفونی ، چشم، RCU جراحی
بخش های ستاره دار:
اتاق عمل، تختهای تحت نظر اورژانس، دیالیز
بخش های پاراکلینیک:
آزمایشگاه طبی، اسپیرومتری، اکوکاردیوگرافی، الکترو کاردیوگرافی، تست ورزش، خدمات تشخیصی طب هسته ای، رادیولوژی، سنگ شکن ، سونوگرافی، لیزر، برونکوسکپی، نوار مثانه، داروخانه، سی تی مولتی اسلایس
بخش های درمانگاهی:
درمانگاه ارولوژی، درمانگاه چشم، درمانگاه عفونی، درمانگاه داخلی ریه، درمانگاه نفرولوژی بزرگسال ، درمانگاه داخلی مغز و اعصاب، درمانگاه داخلی غدد ، درمانگاه قلب، درمانگاه روماتولوژی، درمانگاه نفرولوژی اطفال، درمانگاه بیهوشی ، آنکولوژی

 

ارزیابی ارزیابان مردمی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
4.333335
4.3 (از 3 ارزیابی)
رضایت از فرایند پذیرش:
3.666665
3.7 (از 3 ارزیابی)
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
3.666665
3.7 (از 3 ارزیابی)
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
3.333335
3.3 (از 3 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
3.333335
3.3 (از 3 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
3.666665
3.7 (از 3 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
3
3 (از 3 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
2.666665
2.7 (از 3 ارزیابی)
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
3.333335
3.3 (از 3 ارزیابی)
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
2
2 (از 2 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
3.333335
3.3 (از 3 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
3.333335
3.3 (از 3 ارزیابی)
رضایت از غذا:
3.666665
3.7 (از 3 ارزیابی)
رضایت از تهویه:
3.333335
3.3 (از 3 ارزیابی)
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
3.666665
3.7 (از 3 ارزیابی)
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
3.666665
3.7 (از 3 ارزیابی)
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
3.666665
3.7 (از 3 ارزیابی)
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
3.666665
3.7 (از 3 ارزیابی)
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
3
3 (از 3 ارزیابی)
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
3.333335
3.3 (از 3 ارزیابی)
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
3.333335
3.3 (از 3 ارزیابی)
رضایت از فرایند ترخیص:
0
فاقد ارزیابی

ارزیابی‌ها

عنوان ارزیابی:

ارزیابی کننده:
hasannezhad

تاریخ درج ارزیابی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
5
رضایت از فرایند پذیرش:
3
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
3
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
3
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
4
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
4
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
3
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
3
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
2
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
2
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
3
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
4
رضایت از غذا:
4
رضایت از تهویه:
3
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
3
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
4
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
3
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
4
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
3
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
3
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
4
رضایت از فرایند ترخیص:
3

عنوان ارزیابی:

ارزیابی کننده:
hazrati

تاریخ درج ارزیابی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
4
رضایت از فرایند پذیرش:
4
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
3
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
3
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
3
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
2
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
3
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
2
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
4
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
2
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
3
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
3
رضایت از غذا:
4
رضایت از تهویه:
3
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
5
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
3
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
4
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
4
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
3
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
3
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
3
رضایت از فرایند ترخیص:
3

عنوان ارزیابی:

ارزیابی کننده:
محمدزاده

تاریخ درج ارزیابی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
4
رضایت از فرایند پذیرش:
4
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
5
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
4
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
3
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
5
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
3
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
3
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
4
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
0
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
4
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
3
رضایت از غذا:
3
رضایت از تهویه:
4
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
3
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
4
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
4
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
3
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
3
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
4
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
3
رضایت از فرایند ترخیص:
3

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده