خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما

صدر (به آفرین)

شهر:
مالكيت (سازمان متبوع):
نوع فعالیت:
نوع تخصص:
آدرس:
خیابان به آفرین
تلفن:
42614
سايت:
www.SadrHospital.ir
تعداد تخت فعال:
77
بخش های بستری:
چشم ، گوش وحلق وبینی ، جراحی زنان وزایمان ، جراحی عمومی
بخش های ستاره دار:
اتاق عمل، اتاق عمل اورژانس، تختهای بخش اورژانس،
بخش های پاراکلینیک:
ماموگرافی ، اسپیرومتری، اکوکاردیوگرافی، تست ورزش، داروخانه، رادیولوژی، سونوگرافی، ادیومتری ، اکوی چشم ، نوارقلب ، ازمایشگاه
بخش های درمانگاهی:
اورژانس ، درمانگاه اورژانس، درمانگاه پوست، درمانگاه داخلی اعصاب (نورولوژی )، درمانگاه بینایی سنجی، درمانگاه جراحی عمومی، درمانگاه چشم، درمانگاه جراحی عمومی ، درمانگاه پوست ، سایردرمانگاه ، درمانگاه داخلی ، درمانگاه ریه ، درمانگاه زنان ، درمانگاه قلب ، درمانگاه طب فیزیکی

 

ارزیابی ارزیابان مردمی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از فرایند پذیرش:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از غذا:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از تهویه:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
0
فاقد ارزیابی
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از فرایند ترخیص:
0
فاقد ارزیابی

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده