خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما

تهران کلینیک

شهر:
مالكيت (سازمان متبوع):
نوع فعالیت:
نوع تخصص:
آدرس:
خ، قائم مقام فراهانی، پلاک196
تلفن:
88712931
سايت:
www.tehranclinic.ir
موقعیت روی نقشه:
تعداد تخت فعال:
114
بخش های بستری:
CCU، ICU جنرال، جراحی زنان و زایمان، جراحی عمومی، جراحی مغز و اعصاب ، ارتوپدی، ارولوژی، قلب، چشم، داخلی کبد و گوارش، اطفال، داخلی ، آنکولوژی، گوش وحلق وبینی، داخلی غدد (اندو کراینولوژی)، ریه، داخلی اعصاب (نورولوزی)، بخش نوزادان، داخلی کلیه(نفرولوژی)، عفونی، جراحی عروق، جراحی فک وصورت
بخش های ستاره دار:
تختهای تحت نظر اورژانس، تخت زایمان، دیالیز، پست پارتوم، لیبر، اتاق عمل
بخش های پاراکلینیک:
آزمایشگاه پاتولوژی، آندوسکوپی، اکوکاردیوگرافی، الکترمیوگرافی، الکتروآنسفالوگرافی، تست ورزش، خدمات تشخیصی طب هسته ای، رادیولوژی، رکتوسیگموئیدسکوپی، سونوگرافی، سی تی اسکن، کولونوسکوپی، ماموگرافی، آزمایشگاه طبی
بخش های درمانگاهی:
درمانگاه ارولوژی، درمانگاه ارتوپدی، درمانگاه اطفال، درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )، درمانگاه جراحی عمومی، درمانگاه جراحی مغز و اعصاب، درمانگاه چشم، درمانگاه داخلی، درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )، درمانگاه زنان و زایمان، درمانگاه شنوایی سنجی، درمانگاه فیزیوتراپی، درمانگاه قلب

 

ارزیابی ارزیابان مردمی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
4
4 (از 4 ارزیابی)
رضایت از فرایند پذیرش:
3.75
3.8 (از 4 ارزیابی)
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
4
4 (از 4 ارزیابی)
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
4
4 (از 4 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
3.75
3.8 (از 4 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
3.5
3.5 (از 4 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
3.75
3.8 (از 4 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
2.75
2.8 (از 4 ارزیابی)
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
2.5
2.5 (از 4 ارزیابی)
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
2.25
2.3 (از 4 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
3.75
3.8 (از 4 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
3.5
3.5 (از 4 ارزیابی)
رضایت از غذا:
4
4 (از 4 ارزیابی)
رضایت از تهویه:
3.75
3.8 (از 4 ارزیابی)
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
4.75
4.8 (از 4 ارزیابی)
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
4
4 (از 4 ارزیابی)
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
2.75
2.8 (از 4 ارزیابی)
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
4.25
4.3 (از 4 ارزیابی)
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
3.5
3.5 (از 4 ارزیابی)
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
2.75
2.8 (از 4 ارزیابی)
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
2.25
2.3 (از 4 ارزیابی)
رضایت از فرایند ترخیص:
0
فاقد ارزیابی

ارزیابی‌ها

عنوان ارزیابی:

ارزیابی کننده:
زهرا منصوري

تاریخ درج ارزیابی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
4
رضایت از فرایند پذیرش:
4
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
4
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
5
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
3
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
4
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
4
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
3
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
3
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
2
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
4
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
3
رضایت از غذا:
4
رضایت از تهویه:
4
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
5
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
3
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
4
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
4
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
4
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
4
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
2
رضایت از فرایند ترخیص:
5

عنوان ارزیابی:

ارزیابی کننده:
Gholamali EB

تاریخ درج ارزیابی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
4
رضایت از فرایند پذیرش:
3
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
5
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
5
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
4
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
3
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
4
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
2
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
2
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
3
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
5
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
4
رضایت از غذا:
5
رضایت از تهویه:
5
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
5
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
4
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
5
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
4
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
3
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
2
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
1
رضایت از فرایند ترخیص:
4

عنوان ارزیابی:

ارزیابی کننده:
جمالزاده

تاریخ درج ارزیابی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
4
رضایت از فرایند پذیرش:
4
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
4
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
3
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
4
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
3
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
4
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
3
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
3
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
2
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
4
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
3
رضایت از غذا:
4
رضایت از تهویه:
3
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
5
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
3
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
4
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
4
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
4
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
3
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
4
رضایت از فرایند ترخیص:
4

عنوان ارزیابی:

ارزیابی کننده:
فرامرز باقری

تاریخ درج ارزیابی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
4
رضایت از فرایند پذیرش:
4
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
3
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
3
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
4
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
4
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
3
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
3
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
2
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
2
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
2
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
4
رضایت از غذا:
3
رضایت از تهویه:
3
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
4
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
1
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
4
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
4
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
3
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
2
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
2
رضایت از فرایند ترخیص:
4

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده