خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما

آراد

شهر:
مالكيت (سازمان متبوع):
نوع فعالیت:
نوع تخصص:
آدرس:
خ شریعتی ، خ سمیه ، پ 83
تلفن:
73999
موقعیت روی نقشه:
تعداد تخت فعال:
128
بخش های بستری:
CCU، ICU جراحی، ICU داخلی، جراحی عمومی، داخلی قلب، جراحی مغز و اعصاب ، اطفال ، ارولوژی ، جراحی کلیه و مجاری ادراری ، جراحی توراکس، ENT، خون و انکولوِی، زنان و زایمان ، چشم، داخلی مغزو اعصاب، عفونی ، جراح پلاستیک ، ریه، ارتوپدی، روماتولوِژی، اندوکرینولوژی، داخلی کبد و گوارش ، نفرولوژی
بخش های ستاره دار:
اتاق عمل، تخت زایمان طبیعی Labor ، تختهای تحت نظر اورژانس، دیالیز، اتاق عمل اورژانس، post partum، شیمی درمانی ، زایمان
بخش های پاراکلینیک:
آزمایشگاه پاتولوژی، آزمایشگاه طبی، آندوسکوپی، اسپیرومتری، اکوکاردیوگرافی، الکترمیوگرافی، رادیولوژی، سونوگرافی، سی تی اسکن، polysomnography ، تست خواب، MRI، داروخانه، آنژیوگرافی، طب هسته ای ، کولونوسکوپی، رکتوسیگموئیدسکوپی، استروتاکسی، اندوسونو، برنکوسکوپی، بالن گذاری، ERCP، ABG، تست ورزش ، هولتر
بخش های درمانگاهی:
درمانگاه قلب، درمانگاه فیزیوتراپی، درمانگاه شنوایی سنجی، داخلی مغز و اعصاب ، درمانگاه الکترومیلوگرافی، درمانگاه تغذیه ، درمانگاه ENT، درمانگاه ارتوپدی، درمانگاه انکولوژی ، درمانگاه جراحی عمومی ، درمانگاه جراحی مغز و اعصاب، درمانگاه زنان ، درمانگاه عفونی ، درمانگاه نفرولوژی، درمانگاه کبد و گوارش ، درمانگاه غدد، درمانگاه ریه ، درمانگاه چشم، درمانگاه اعصاب و روان ، درمانگاه جراحی کلیه، درمانگاه الکتروآنسفالوگرافی، درمانگاه هیپوفیز، DAY CARE، درمانگاه پوست، درمانگاه اطفال

 

ارزیابی ارزیابان مردمی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
3.5
3.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از فرایند پذیرش:
4
4 (از 2 ارزیابی)
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
4
4 (از 2 ارزیابی)
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
4
4 (از 2 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
3
3 (از 2 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
3.5
3.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
3.5
3.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
2.5
2.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
2.5
2.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
3
3 (از 2 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
3.5
3.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
3.5
3.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از غذا:
3.5
3.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از تهویه:
3
3 (از 2 ارزیابی)
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
2.5
2.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
3.5
3.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
3
3 (از 2 ارزیابی)
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
3.5
3.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
3.5
3.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
2.5
2.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
2
2 (از 2 ارزیابی)
رضایت از فرایند ترخیص:
0
فاقد ارزیابی

ارزیابی‌ها

عنوان ارزیابی:

ارزیابی کننده:
الهام

تاریخ درج ارزیابی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
3
رضایت از فرایند پذیرش:
3
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
4
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
4
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
3
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
3
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
3
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
2
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
2
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
4
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
3
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
4
رضایت از غذا:
3
رضایت از تهویه:
2
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
2
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
3
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
4
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
3
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
3
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
2
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
1
رضایت از فرایند ترخیص:
2

عنوان ارزیابی:

ارزیابی کننده:
ساغر

تاریخ درج ارزیابی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
4
رضایت از فرایند پذیرش:
5
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
4
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
4
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
3
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
4
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
4
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
3
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
3
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
2
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
4
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
3
رضایت از غذا:
4
رضایت از تهویه:
4
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
3
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
3
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
3
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
4
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
4
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
3
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
3
رضایت از فرایند ترخیص:
2

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده