خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما

کودکان مفید

شهر:
نوع فعالیت:
نوع تخصص:
آدرس:
خیابان شریعتی بالاتراز حسینیه ارشاد
تلفن:
22227021-8
سايت:
http://old.sbmu.ac.ir/SiteDirectory/Mofidhospital/
موقعیت روی نقشه:
تعداد تخت فعال:
235
بخش های بستری:
PICU، NICU، فوق تخصصی جراحی اطفال، فوق تخصصی جراحی مغز واعصاب اطفال، فوق تخصصی ـ نوزادان، فوق تخصصی گوارش اطفال، فوق تخصصی کلیه اطفال ، فوق تخصصی عفونی اطفال، فوق تخصصی خون وانکولوژی اطفال، فوق تخصصی نورولوژی اطفال، فوق تخصصی غدد اطفال، فوق تخصصی ریه اطفال، فوق تخصصی ایمونولوژِی اطفال، فوق تخصصی روماتولوژی اطفال
بخش های ستاره دار:
اتاق عمل، تالاسمی، تختهای تحت نظر اورژانس، دیالیز
بخش های پاراکلینیک:
آزمایشگاه پاتولوژی، آزمایشگاه طبی، اکوکاردیوگرافی، الکتروآنسفالوگرافی، رادیولوژی، سونوگرافی، سی تی اسکن، کولونوسکوپی، تست ریه، الکترمیوگرافی، الکتروکاردیوگرافی، سونوگرافی مغز، آندوسکوپی، داروخانه، هموفیلی، نوارمثانه، اسپیرومتری، تست پوستی الرژی، تست بیوفیدبک، اسکلروتراپی، پولیپکتومی
بخش های درمانگاهی:
درمانگاه اطفال، درمانگاه فوق تخصصی نوزادان، درمانگاه فوق تخصصی جراحی اطفال، درمانگاه فوق تخصصی نورولوژی اطفال، درمانگاه فوق تخصصی گوارش اطفال، درمانگاه فوق تخصصی قلب اطفال، درمانگاه فوق تخصصی کلیه اطفال، درمانگاه فوق تخصصی روانپزشکی اطفال، درمانگاه دندانپزشکی اطفال، درمانگاه فوق تخصصی ریه اطفال، درمانگاه کاردرمانی، درمانگاه فیزیوتراپی، درمانگاه گفتار درمانی، درمانگاه بیهوشی ، درمانگاه فوق تخصصی غدد اطفال، درمانگاه اورژانس، تغذیه، درمانگاه فوق تخصصی ایمونولوژی اطفال، درمانگاه فوق تخصصی روماتولوژی اطفال، درمانگاه فوق تخصصی ارتوپدی اطفال، درمانگاه جراحی مغز و اعصاب اطفال، شیمی درمانی ، تزریق خون، درمانگاه فوق تخصصی هماتولوژی اطفال، درمانگاه فوق تخصصی عفونی اطفال، درمانگاه هموفیلی اطفال، روانشناسی، درمانگاه طب ورزش، درمانگاه ارتودنسی اطفال، درمانگاه پوست، ENT، ژنتیک

 

ارزیابی ارزیابان مردمی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از فرایند پذیرش:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از غذا:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از تهویه:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
5
5 (از 1 ارزیابی)
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از فرایند ترخیص:
0
فاقد ارزیابی

ارزیابی‌ها

عنوان ارزیابی:

ارزیابی کننده:
الهام

تاریخ درج ارزیابی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
2
رضایت از فرایند پذیرش:
2
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
1
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
2
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
3
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
3
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
2
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
2
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
2
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
3
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
2
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
1
رضایت از غذا:
1
رضایت از تهویه:
1
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
1
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
2
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
4
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
2
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
3
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
5
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
3
رضایت از فرایند ترخیص:
3

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده