خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما

بقیه ا... الاعظم (عج)

شهر:
نوع فعالیت:
نوع تخصص:
آدرس:
میدان ونک خیابان ملاصدرا
تلفن:
81261
موقعیت روی نقشه:
تعداد تخت فعال:
600
بخش های بستری:
CCU، ICU جراحی، جراحی زنان و زایمان، جراحی عمومی، اطفال، روانپزشکی، پیوند کلیه ، NICU ، ارتوپدی، POST CCU و قلب، ارولوژی، ICU داخلی، ICU قلب باز ، ICU جنرال ، فوق تخصصی ـ داخلی کلیه ( نفرولوژی )، انکولوژی، داخلی ، چشم، داخلی اعصاب ( نورولوژی )، عفونی ، فوق تخصصی ـ جراحی فک و صورت، فوق تخصصی ـ داخلی روماتولوژی، فوق تخصصی ـ داخلی ریه، فوق تخصصی ـ داخلی غدد ( اندو کراینولوژی )، فوق تخصصی ـ داخلی کبد و گوارش، جراحی مغز و اعصاب ، ENT، طب فیزیکی، فوق تخصصی ـ داخلی هماتولوژی، فوق تخصصی ـ اطفال نوزادان، پیوند و جراحی قلب
بخش های ستاره دار:
اتاق عمل، اتاق عمل اورژانس، پست پارتوم، تخت زایمان، تختهای بخش اورژانس، تختهای تحت نظر اورژانس، دیالیز، لیبر
بخش های پاراکلینیک:
MRI، NST، آزمایشگاه پاتولوژی، آزمایشگاه طبی، آندوسکوپی، آنژیوگرافی، اسپیرومتری، اسکلروتراپی، اکوکاردیوگرافی، الکترمیوگرافی، الکتروآنسفالوگرافی، تست ورزش، خدمات تشخیصی طب هسته ای، داروخانه، دانسیتومتری، رادیولوژی، سنگ شکن برون اندامی، سونوگرافی، سی تی اسکن، کولونوسکوپی، ماموگرافی، نوارنگاری
بخش های درمانگاهی:
درمانگاه ارولوژی، درمانگاه ارتوپدی، درمانگاه ENT، درمانگاه اطفال، درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )، پایگاه بهداشتی، درمانگاه بینایی سنجی، درمانگاه بیهوشی و درد، درمانگاه پوست، درمانگاه جراحی عمومی، درمانگاه جراحی مغز و اعصاب، درمانگاه چشم، درمانگاه داخلی، درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )، درمانگاه دندانپزشکی، درمانگاه زنان و زایمان، درمانگاه شنوایی سنجی، درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی، درمانگاه عفونی، درمانگاه فوق تخصصی ـ اطفال کلیه ( نفرولوژی )، درمانگاه فوق تخصصی ـ اطفال گوارش ، درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی ترمیمی، درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی توراکس، درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی فک و صورت، درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی قلب، درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی روماتولوژی، درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی ریه، درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی غدد ( اندوکراینولوژی )، درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی کبد و گوارش، درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی کلیه ( نفرولوژی )، درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی هماتولوژی ، درمانگاه قلب، قلب اطفال، مغز اطفال، عفونی اطفال، خون اطفال، غدد اطفال، شیمی درمانی، لیزیک، آنژیوگرافی چشم، اسکن چشم، درمانگاه فیزیوتراپی

 

ارزیابی ارزیابان مردمی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از فرایند پذیرش:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از غذا:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از تهویه:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از فرایند ترخیص:
0
فاقد ارزیابی

ارزیابی‌ها

عنوان ارزیابی:

ارزیابی کننده:
الهام

تاریخ درج ارزیابی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
3
رضایت از فرایند پذیرش:
2
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
2
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
2
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
2
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
3
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
2
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
3
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
2
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
4
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
2
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
2
رضایت از غذا:
2
رضایت از تهویه:
1
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
2
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
2
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
2
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
1
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
4
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
4
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
2
رضایت از فرایند ترخیص:
3

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده