خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما

امام خمینی (ره)

شهر:
نوع فعالیت:
نوع تخصص:
آدرس:
انتهای غربی بلوار کشاورز ، مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)
تلفن:
66939001-9
سايت:
http://medicine.tums.ac.ir/default.aspx?p=585
موقعیت روی نقشه:
تعداد تخت فعال:
557
بخش های بستری:
ICU جراحی اعصاب ، ارتوپدی، پوست، جراحی عمومی، جراحی مغز و اعصاب ، داخلی (جنرال )، داخلی اعصاب ( نورولوژی )، فوق تخصصی ـ جراحی قلب، فوق تخصصی ـ داخلی ریه، فوق تخصصی ـ داخلی کبد و گوارش، فوق تخصصی ـ داخلی کلیه ( نفرولوژی )، ICU جراحی، فوق تخحصی ـ جراحی قلب اطفال، عفونی مردان ، فوق تخصصی ـ داخلی قلب ، ICU جنرال، icuپیوند اعضا (مرگ مغزی)، عفونی زنان ، CCU، ICU پیوند اعضاء، ms، post cat، بخش اورژانس، پیوند سایر اعضاء، جراحی کلیه ومجاری ادراری، روانپزشکی بزرگسالان، ضایعات نخاعی(VIP نرگس)، ECCU، icuج قلب ، icuاورژانس ، VIP(یاس)، LTM
بخش های ستاره دار:
اتاق عمل، اتاق عمل اورژانس، تختهای تحت نظر اورژانس، دیالیز، بخش اورژانس، اورژانس قلب
بخش های پاراکلینیک:
آزمایشگاه طبی، آندوسکوپی، آنژیوگرافی، الکترمیوگرافی(EMG)، الکتروآنسفالوگرافی (EEG)، رادیولوژی، لیزر تراپی، سیستوسکوپی، رکتوسیگموئیدسکوپی، کلونوسکوپی، کاتتریسم ، اسپیرومتری، اسپیرومتری بعد از برونکوسکپی، MRI، ماموگرافی، سی تی اسکن، سونوگرافی، الکتروکاردیوگرافی(EKG)، آزمایشگاه پاتولوژی، مولتیCT، بیوپسی سایر موارد، آزمایشگاه جراحی قلب، آزمایشگاه کلورکتال، دیلاتاسیون، ERCP، هموفیلی، تالاسمی، اتاق عمل پوست، نوار قلب، اکو قلب، تست ورزش، اکو از راه مری، پیس میکر، کنترل پیس میکر، هولتر قلب، PCI، PTMC، EPS، EPS، AB، ICD، آزمایشگاه، بازتوانی قلبی، کاردرمانی، گچ گیری، پانسمان، اکوکنتراست
بخش های درمانگاهی:
تغذیه، روانشناسی کودک، اطفال تالاسمی، اطفال خون وانکولوژی، بیهوشی ، پوست، اطفال غدد ، دندانپزشکی، زنان ، عفونی، اطفال عفونی، اطفال قلب، گوارش، جراحی مغز و اعصاب، پروکتولوژی، توراکس، جراحی قلب، ریه، کلیه، قلب، گفتار درمانی، هموفیلی، ترمیمی، داخلی، اطفال نوزادان، دیابت ، گوش وحلق وبینی، روماتولوژی، مامایی، ارتوپدی، غدد و پستان ، شنوایی سنجی ، جراحی عروق ، روان تنی ، فیزیوتراپی، اورژانس، اعصاب داخلی نورولوژی، خون، اطفال عمومی، اطفال اعصاب، هماتولوژی، اطفال گوارش، اطفال روماتولوژی، اطفال کلیه، اطفال ایمونولوژی وآلرژی، چشم پزشکی، جراحی عمومی، لاپاراسکوپی، غدد ، پیوند اعضاء، ضایعات نخاعی، طب ورزشی، پزشکی قانونی، اطفال واکسیناسیون، اطفال جراحی، هپاتیت، درد، ارولوژی، واکسیناسیون، هپاتوبیلیاردی، طب سنتی

 

ارزیابی ارزیابان مردمی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از فرایند پذیرش:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از غذا:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از تهویه:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از فرایند ترخیص:
0
فاقد ارزیابی

ارزیابی‌ها

عنوان ارزیابی:

ارزیابی کننده:
الهام

تاریخ درج ارزیابی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
3
رضایت از فرایند پذیرش:
2
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
1
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
1
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
3
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
3
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
2
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
2
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
2
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
4
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
3
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
2
رضایت از غذا:
2
رضایت از تهویه:
2
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
3
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
2
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
3
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
2
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
2
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
3
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
3
رضایت از فرایند ترخیص:
4

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده