خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما

پارس

شهر:
مالكيت (سازمان متبوع):
نوع فعالیت:
نوع تخصص:
آدرس:
بلوار کشاورز، پلاک 67
تلفن:
9-88960051
سايت:
http://parshospital.com/
موقعیت روی نقشه:
تعداد تخت فعال:
149
بخش های بستری:
ICU جنرال، CCU، طبی، نوزادان، 4شرقی، ICU قلب باز، POST CCU و قلب، فوق تخصصی ـ جراحی قلب، اطفال، جراحی زنان و زایمان، 4غربی، ارتوپدی، ارولوژی، ENT، ریه، کلیه، NICU، POST NICU، EMU، انکولوژی، رادیوتراپی، جراحی عمومی، جراحی مغز و اعصاب، داخلی، داخلی اعصاب، عفونی، غدد، گوارش
بخش های ستاره دار:
اتاق عمل، لیبر، دیالیز، تختهای بخش اورژانس، پست پارتوم، تخت زایمان، تختهای تحت نظر اورژانس، اتاق عمل اورژانس
بخش های پاراکلینیک:
آندوسکوپی، رادیولوژی، آنژیوگرافی، آزمایشگاه طبی، آزمایشگاه پاتولوژی، MRI، اسپیرومتری، اکوکاردیوگرافی، الکترمیوگرافی، الکتروآنسفالوگرافی، تست ورزش، خدمات تشخیصی طب هسته ای، داروخانه، رکتوسیگموئیدسکوپی، سنگ شکن برون اندامی، سونوگرافی، سی تی اسکن، شتاب دهنده خطی، کولونوسکوپی، ماموگرافی
بخش های درمانگاهی:
درمانگاه قلب، درمانگاه فیزیوتراپی، درمانگاه اورژانس، درمانگاه ارولوژی، درمانگاه ENT، درمانگاه ارتوپدی، درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )، درمانگاه بیهوشی و درد، درمانگاه پوست، درمانگاه توانبخشی قلب، درمانگاه جراحی عمومی، درمانگاه جراحی مغز و اعصاب، درمانگاه داخلی، درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )، درمانگاه زنان و زایمان، درمانگاه شنوایی سنجی، درمانگاه عفونی، درمانگاه فوق تخصصی ـ اطفال نوزادان، درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی ترمیمی، درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی دست، درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی زانو، درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی ستون فقرات، درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی فک و صورت، درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی قلب، درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی ریه، درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی غدد ( اندوکراینولوژی )، درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی کبد و گوارش، درمانگاه گفتار درمانی

 

ارزیابی ارزیابان مردمی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از فرایند پذیرش:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از غذا:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از تهویه:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از فرایند ترخیص:
0
فاقد ارزیابی

ارزیابی‌ها

عنوان ارزیابی:

ارزیابی کننده:
الهام

تاریخ درج ارزیابی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
4
رضایت از فرایند پذیرش:
4
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
3
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
3
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
3
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
3
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
4
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
3
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
3
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
3
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
4
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
3
رضایت از غذا:
3
رضایت از تهویه:
2
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
3
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
4
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
4
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
3
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
1
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
1
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
1
رضایت از فرایند ترخیص:
3

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده