خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما

مرکز قلب

شهر:
نوع تخصص:
آدرس:
کارگر شمالی نبش بزرگراه جلال آل احمد
تلفن:
69-88029600
سايت:
http://medicine.tums.ac.ir/default.aspx?p=605
موقعیت روی نقشه:
تعداد تخت فعال:
444
بخش های بستری:
ccu، ICU قلب باز ، POST CCU و قلب، فوق تخصصی ـ جراحی قلب، POST ICU، ccuاورژانس
بخش های ستاره دار:
اتاق عمل، اورژانس، دیالیز، بخش اورژانس، آنژیوگرافی
بخش های پاراکلینیک:
MRI، آزمایشگاه پاتولوژی، آزمایشگاه طبی، خدمات تشخیصی طب هسته ای، داروخانه، رادیولوژی، سونوگرافی، سی تی آنژیو ، اسپیرال CT، آنژیوگرافی
بخش های درمانگاهی:
درمانگاه اورژانس، درمانگاه توانبخشی قلب، درمانگاه دندانپزشکی ، درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی قلب، درمانگاه قلب، سایر(درمانگاه ریسک فاکتور)، ریه، داخلی کلیه، روانپزشکی، فیزیوتراپی ، اکوکاردیوگرافی ، اسپیرومتری ، هولترمانیتورینگ ، هولترمانیتورینگ فشارخون ، تست ورزش ، کنترل PT، آنالیز پیس ، تیلت تست ، نوارقلب ، پانسمان وبخیه ، خواندن فیلم آنژیو ، کلینیک خواب، درمانگاه ارولوژی

 

ارزیابی ارزیابان مردمی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از فرایند پذیرش:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از غذا:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از تهویه:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از فرایند ترخیص:
0
فاقد ارزیابی

ارزیابی‌ها

عنوان ارزیابی:

ارزیابی کننده:
هادي

تاریخ درج ارزیابی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
2
رضایت از فرایند پذیرش:
3
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
3
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
3
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
2
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
2
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
1
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
1
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
1
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
2
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
1
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
1
رضایت از غذا:
2
رضایت از تهویه:
4
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
3
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
2
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
2
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
1
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
3
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
3
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
3
رضایت از فرایند ترخیص:
2

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده